.

บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนกับ กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF)


บลจ.กสิกรไทย ได้ฤกษ์ส่งกองทุนหุ้นธรรมาภิบาล น้องใหม่ “KTHAICGRMF” เพื่อเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบยั่งยืน พร้อมลดหย่อนภาษี

KTHAICGRMF, RMF กสิกรไทย

บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนแบบโปร่งใส สังคมไทยมั่นคง กับกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF) ตอบโจทย์ผู้ลงทุนระยะยาวเพื่อสะสมเงินลงทุนไว้ในยามเกษียณ ชูโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบยั่งยืนในหุ้นธรรมาภิบาลไทย เปิดเสนอขาย IPO 10 – 20 พ.ย.นี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นไทย และผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อสะสมเงินลงทุนไว้ในยามเกษียณ พร้อมทั้งโอกาสเติบโตที่มั่นคงจากหุ้นธรรมาภิบาลซึ่งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บลจ.กสิกรไทย จะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF) ในระหว่างวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บลจ.กสิกรไทย

กองทุน KTHAICGRMF ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด และใช้กระบวนการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบยืดหยุ่น ที่ผสมผสานกลยุทธ์ระหว่างการปรับน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ (Top-down analysis) และการคัดเลือกหุ้นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี (Bottom-Up analysis) โดยพิจารณาทั้งด้านศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ คุณภาพของผู้บริหาร และมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสลงทุนในหุ้นหลากหลายขนาด (Multi – Cap) เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นายวศินกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในหุ้นธรรมาภิบาล (CG) สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) อยู่ที่ประมาณ 2% โดยดัชนี IOD/CG Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่ม CG ให้ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปี สูงกว่าดัชนีตลาดที่ 12.28% ต่อปี ขณะที่ SET Index ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 10.33% ต่อปี (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2016)

“ประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนให้หุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงระยะยาว เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในระดับสูง และธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเหมาะกับนโยบายของกองทุน KTHAICGRMF ที่เป็นการลงทุนระยะยาว รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ธรรมาภิบาลให้แก่สังคมไทย เนื่องจากรายได้ 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน จะร่วมบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย” นายวศินกล่าว

นายวศินกล่าวต่อไปว่า บลจ.กสิกรไทยเองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้ยึดใช้ค่านิยมหลักขององค์กรร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ที่มีการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลักในการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ บริษัทจึงเล็งเห็นว่าการจัดตั้งกองทุน KTHAICGRMF จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาตลาดทุนให้เกิดความยั่งยืนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนให้เกิดความรู้สึกมั่นใจทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนที่ดี และความรู้สึกมีส่วนร่วมของนักลงทุนในการส่งเสริมตลาดทุนไปพร้อมๆ กัน” นายวศินกล่าวในที่สุด

ผู้ที่สนใจกองทุน KTHAICGRMF สามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท และต้องลงทุนตามเงื่อนไขภาษี พร้อมพบโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 10 – 20 พ.ย. 2560 เมื่อลงทุนทุก 50,000 บาท รับ Cash Back 100 บาท ผ่านทุกช่องทางการขาย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย บลจ.กสิกรไทย ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หรือลงทุนผ่าน K PLUS, K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กสิกรไทยกำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ KAsset Contact Center 0 2673 3888

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *