.

[ดอกเบี้ยสูง]ซื้อหุ้นกู้ ทรู “TRUE” ให้ดอกเบี้ยสูง 5.55% ต่อปี อายุ 4 ปี แต่ดูงบเค้าก่อนมั้ยจ๊ะ


ktb-true-debenture-4-years-earn-up-to-5.55บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น “TRUE” ผู้นำในกลุ่มสื่อสารยุค 3G ของประเทศ เปิดเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5.55% ต่อปี ระยะเวลา 4 ปี จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกๆ 3 เดือนจ๊า

หุ้นกู้/ผู้ออกหุ้นกู้ : หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2556 อายุ 4 ปี

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จัดจำหน่าย : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

วงเงินจำหน่ายหุ้นกู้ : ไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

วันจองซื้อ : มี 2 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 สําหรับผู้ถือหุ้นกู้ทรู รุ่น TRUE144A และ TRUE151A (Right Offering)
ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ : 10,000 บาท และทวีคูณ 10,000 บาท
โดยรายละเอียดการให้สิทธิมีดังนี้
#ผู้ถือหุ้นกู้ทรู รุ่น TRUE144A ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้เดิม ต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่
#ผู้ถือหุ้นกู้ทรู รุ่น TRUE151A สามารถจองซื้อมุลค่าหุ้นกู้ชุดใหม่ ได้เท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ชุด TRUE151A ณ ปัจจุบัน ต่อหน่วย คูณจำนวนหน่วยที่ถืออยู่

ช่วงที่ 2 สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering)
ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ : 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : 5 กรกฎาคม 2556 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คือวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
*แต่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.55% ต่อปี
(IRR ตลอดอายุหุ้นกู้ = 5.55% ต่อปี)

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน (5 ม.ค., 5 เม.ย., 5 ก.ค. และ 5 ต.ค. ของทุกปี) เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือกรณีขัดข้องจ่ายดอกเบี้ยให้โดยการออกเช็ค (นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
*โดยจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา) และ 1% (สำหรับนิติบุคคล)

ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้ Rating : BBB – *จัด Rating โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อ 23/05/56*
ความเสี่ยงของหุ้นกู้ : ระดับ 5

หุ้นกู้ คืออะไร : หุ้นกู้ คือการจัดหาเงินทุน อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของบริษัท มหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม การดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ ส่วนผู้ซื้อหุ้นกู้ จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (ผู้ให้กู้) ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

ความเสี่ยงของการซื้อหุ้นกู้คือ บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะเจ๊งหรือไม่ และจะสามารถชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นให้ได้หรือไม่? เรามาดูสรุปงบการเงินของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กันดีกว่านะจ๊ะtrue-financial-statement
จากสรุปงบการเงิน ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ย้อนหลัง 4 ปี จากตลาดหลักทรัพย์ รายได้เพิ่มขึ้นตลอดเลย และในปี 2556 ก็น่าจะมีรายได้ถึง 1 แสนล้าน แต่ขาดทุนซะงั้น จะว่าไปแล้ว ทรู เป็นบริษัทมีชื่อคงไม่เจ๊งง่ายๆหรอกจ๊ะ อืมส์…งบแบบนี้ อนันต์มันนี่ เห็นแล้ว เพลียจัง! T_T”

คําเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หรือกับทุกธนาคารที่ร่วมจัดจำหน่ายในครั้งนี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ และจองซื้อได้ในวันที่ 24 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2556 นี้เท่านั้นนะจ๊ะถ้าไม่แคร์ เรื่องงบการเงินแบบนี้ ต้องรีบๆ หน่อย ช้าหมด อดนะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น