.

[5เดือน]เงินฝากประจำพิเศษ ธ.กรุงไทย ดอกเบี้ย 2.2% & 2.3% จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ฝากขั้นต่ำ 1 หมื่น


ktb-special-fixed-deposit-5-monthsธนาคารกรุงไทย เปิดรับฝากเงินฝากประจำระยะสั้น ต้อนรับปีใหม่ 2558 ด้วยเงินฝากประจำพิเศษ ให้ดอกเบี้ยสูง 2.20% และ 2.30% ต่อปี กับ 2 ช่องทางการฝาก จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน ฝากแบบสั้นๆ เพียง 5 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำพิเศษ

ระยะเวลาฝาก : ฝากประจำ 5 เดือน

ช่องทางการฝาก : สาขา ธ.กรุงไทย และ KTB netBank

ระยะเวลารับฝาก: วันนี้ – 30 ม.ค. 2558 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

การเปิดบัญชี/ฝากเพิ่ม : ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน

สำหรับ : ลูกค้าบุคคล หรือนิติบุคคล ทั่วไป ก็ฝากได้

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย : ธนาคารกรุงไทย ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.30% ต่อปีดังนี้
+ฝากกับ สาขาธนาคารกรุงไทย : ดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี
+ฝากกับ KTB netBank : ดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี

  • อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี เท่ากับ 1.87% และ 1.955% ต่อปี ตามลำดับ
  • กรณีฝาก 100,000 ได้รับดอกเบี้ยสุทธิต่อเดือน ประมาณ 155.83 บาท + – และ 162.92 บาท + – ตามลำดับ
  • หรือกรณีฝาก 100,000 เมื่อฝากครบกำหนด 5 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยรวมประมาณ 779.17 บาท + – และ 814.58 บาท + – ตามลำดับ

จุดเด่น :
+เริ่มฝากด้วยเงินไม่มาก เพียง 10,000 บาทก็ฝากได้
+จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+สะดวกในการฝาก และถอนเงิน เนื่องจากมีสาขาให้บริการจำนวนมาก

จุดที่ต้องพิจารณา :
+ฝากแล้วห้ามถอนเงินบางส่วน ถ้าจะถอนเงินต้องถอนทั้งหมด ดังนั้นเงินที่จะฝากต้องเป็นเงินเย็นๆ
+ฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
+ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร เมื่อถอนเงินก่อนกำหนดระยะเวลาฝาก
+เงินฝากที่ฝากเกินกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบ ธนาคารกรุงไทย จะจายดอกเบี้ยให้สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
+เมื่ อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจํา ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

แฟนๆ อนันต์มันนี่ และผู้สนใจท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม และเปิดบัญชีฝากเงินกับบัญชี “เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน” ได้ที่ธนาคารกรุงไทย วันนี้ – 30 มกราคม 2558 นะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารกรุงไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *