.

[หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง]หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ “SIRI” 5.20% @ ธ.กรุงไทย ครั้งที่ 4/2556 อายุ 5 ปี จ่ายดอกทุก 3 เดือนจ๊า


ซื้อหุ้นกู้ กรุงไทย หุ้นกู้ แสนสิริบมจ.แสนสิริ “SIRI” บริษัทระดับแถวหน้าของวงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เสนอขายหุ้นกู้ อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 4/2556 แล้วนะ  ครั้งนี้ให้ดอกเบี้ยสูง 5.20% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  ระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน

หุ้นกู้/ผู้ออกหุ้นกู้ : หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จัดจำหน่าย : บมจ.ธนาคารกรุงไทย

วงเงินจำหน่ายหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท หน่วยละ 1,000 บาท

วันจองซื้อ : วันที่ 30 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556 ที่ธนาคารกรุงไทย 

วันที่ออกหุ้นกู้ : 4 ตุลาคม 2556 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คือ 4 เมษายน 2562

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.20% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน (4 ม.ค., 4 เม.ย., 4 ก.ค. และ 4 ต.ค. ของทุกปี) เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเช็ค (นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
*โดยดอกเบี้ยที่ จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา) และ 1% (สำหรับนิติบุคคล)

จำนวนเงินจองซื้อ :
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป : ซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน : จํานวนซื้อขั้นต่ํา 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท

ความน่าเชื่อถือของ บมจ.แสนสิริ ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ได้ Rating : BBB+/Positive
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้ Rating : BBB
*จัด Rating โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อ 10/05/56 และ 12/09/56 ตามลำดับ*

หุ้นกู้ คืออะไร : หุ้นกู้ คือการจัดหาเงินทุน อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่/นิยมของบริษัท มหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม การดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ ส่วนผู้ซื้อหุ้นกู้ จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (ผู้ให้กู้) ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

ความเสี่ยงของการซื้อหุ้นกู้คือ บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีรายได้ และ/หรือกำไร หรือไม่ และจะสามารถชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นให้ได้หรือไม่? เรามาดูสรุปงบการเงินล่าสุด  ของ บมจ.แสนสิริ กันดีกว่านะจ๊ะงบแสนสิริ, งบ SIRI ล่าสุด
จากสรุปงบการเงินของ บมจ.แสนสิริ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 – 2555 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเห็นว่ามีรายได้ และกำไร เพิ่มขึ้นทุกปีเลย แต่หนี้สินก็เยอะไม่เบาเลยนะ ครึ่งแรกปี 2556 มีกำไรสุทธิ 434.49 ล้านบาท อืมส์…..ปีนี้รายได้ กำไรจะลดลงหรือเปล่าน๊า

คําเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย  หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการตลาดธนบดีธนกิจ โทร 02-208-3071-75 และจองซื้อได้ในวันที่ 3 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556 นี้เท่านั้นนะจ๊ะ ต้องรีบๆ หน่อย ช้าหมด อดนะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารกรุงไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น