.

[จ่าย.หนัก!]ซื้อหุ้นกู้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค “PF” ดอกเบี้ยสูง 6.05% ต่อปี อายุ 2 ปี ไม่นานเกินไป แต่เค้าภาระเยอะจัง!


ktb-pf-property-perfect-debenture-earn-up-to-6_05บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค “PF” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ของประเทศ เปิดเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผลตอบแทนสูงสุด 6.05% ต่อปี ระยะเวลาไม่นานเพียง 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกๆ 3 เดือนจ๊า

หุ้นกู้/ผู้ออกหุ้นกู้ : หุ้นกู้ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ครั้งท 1/2556 อายุ 2 ปี

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จัดจำหน่าย : ธนาคารกรุงไทย

วงเงินจำหน่ายหุ้นกู้ : 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
+จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายมูลค่า 1,500 ล้านบาท + จํานวนที่สํารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม(Green Shoe) 500 ล้านบาท

ระยะเวลาจองซื้อ/และชำระเงิน : วันที่ 24 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ : 100,000 บาท และซื้อเพิ่มได้อีกครั้งละ 100,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : 28 มิถุนายน 2556 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คือวันที่ 28 มิถุนายน 2558

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.05% ต่อปี
(IRR ตลอดอายุหุ้นกู้ = 6.05% ต่อปี)

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของท่านทุกธนาคาร หรือเช็ค (นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)โดยจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา) และ 1% (สำหรับนิติบุคคล)

การจ่ายคืนเงินต้น : จ่ายคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนด

ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้ Rating : BB+ / Negative
+จัด Rating โดย ทริสเรทติ้ง เมื่อ 12/06/56*

หุ้นกู้ คืออะไร : หุ้นกู้ คือการจัดหาเงินทุน อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของบริษัท มหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม การดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ ส่วนผู้ซื้อหุ้นกู้ จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (ผู้ให้กู้) ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

การที่เราจะให้ใครสักคนกู้เงินเราไป ความเสี่ยงของการซื้อหุ้นกู้ หรือการให้กู้ ก็คือ บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะเจ๊งหรือไม่ และจะสามารถชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นให้ได้หรือไม่? เรามาดูสรุปงบการเงินของ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค กันดีกว่านะจ๊ะproperty-perfect-financial-statementจากสรุปงบการเงิน ของ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ย้อนหลัง 4 ปี จากตลาดหลักทรัพย์ รายได้เพิ่มขึ้นตลอดเลย และในปี 2556 ก็น่าจะมีรายได้เกือบ 1 หมื่นล้านบาท แต่ดูภาระหนี้สิน แล้ว หนักไปหน้าเลยนะ เฟอร์เฟค!T_T”

คําเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และจองซื้อได้ในวันที่ 24 – 27 มิ.ย.2556 นี้เท่านั้นนะจ๊ะ ถ้าไม่แคร์ เรื่องงบการเงินแบบนี้ และรับความเสี่ยงได้ ต้องรีบๆ หน่อย ช้าหมด อดนะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น