.

[ถึงใจ]เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ ดอกเบี้ยสูง 4.1% ธนาคารกรุงไทย จัดให้..ผู้ฝากวัย 50 อัพยังฝากได้…เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง จากธนาคารกรุงไทย “เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ 2014” ให้ดอกเบี้ยสูง 4.10% ต่อปี KTB จัดให้วัยเกษียณ หรือวัย 50 อัพเท่านั้น ฝากยาวๆ 60 เดือน ล็อกดอกเบี้ยสูงไว้เลย จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และยังเลือกรับเงินต้นคืนเป็นรายเดือนก็ได้

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ 2014

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 5 ปี หรือ 60 เดือน

ช่องทางการฝาก : ธ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

กรุงไทย 4.1%, เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชีฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : 4.10% ต่อปี (ดอกเบี้ยสุทธิ หลังหักภาษีฯ = 3.485% ต่อปี)

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน ทบเข้ากับเงินต้นที่ฝาก และจ่ายคืนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์) ทุกเดือน โดยเริ่ มจ่ายคืนเงินต้นตั้งแต่เดือนที 1 เป็นต้นไป เป็นจํานวนเงินเท่า ๆ กัน โดยผู้ฝากสามารถรอรับเงินต้นคืนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดฝากก็ได้ หรือจะเลือกทยอยรับคืนก็ได้ (กรณีเลือกรับเงินคืนรายเดือน สามารถเลือกรับได้เดือนละ 1,500 บาท หรือ 3,000 บาท หรือ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท หรือ 20,000 บาท หรือ 30,000 บาท หรือ 40,000 บาท หรือ 50,000 บาท)

ตัวอย่างคำนวณดอกเบี้ย กรณีฝาก 100,000 บาท และไม่เลือกรับเงินคืนรายเดือน
เงินต้น 100,000 x ดอกเบี้ยหลังหักภาษีฯ 3.485% ต่อปี = จะได้รับดอกเบี้ยปีละประมาณ 3,485 บาท หรือ 290.417 บาท/เดือน
ถ้าฝาก 5 ปี จะได้รับดอกเบี้ยรวมประมาณ 3,485 บาท x 5 = 17,425 บาท (โดยประมาณ)

จุดเด่น :
+สามารถเลือกรับเงินคืน เป็นรายเดือนก็ได้
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+สะดวกในการฝาก และถอนเงิน เนื่องจากมีสาขาให้บริการจำนวนมาก

จุดที่ต้องพิจารณา :
+เป็นเงินฝากประจำ ที่มีระยะเวลาฝากนานถึง 5 ปี
+สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคล ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
+เงินฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท ฝากได้บัญชีละ 1 รายการ ฝากครั้งเดียวไม่รับฝากเพิ่ม
+ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบุคคลคนเดียว ไม่สามารถเปิดบัญชีชื่อร่วม
+การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดฝาก ต้องถอนทั้งจํานวนพร้อมปิดบัญชีที สาขาเจ้าของบัญชี โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินก่อนครบกําหนดตามที ธนาคารประกาศในตารางอัตราค่าบริการของธนาคาร

ขอขอบคุณภาพ รายละเอียดจาก ธนาคารกรุงไทย

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *