.

[3ช้อยส์]เงินฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง ธนาคารกรุงไทย สูงสุด 9%* ฝากเริ่มที่ 10,000 รับดอกเบี้ยทุกเดือน


เงินฝากประจำ กรุงไทยในเดือนกันยายน 2557 นี้ธนาคารกรุงไทย แนะเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงให้ผู้ที่สนใจออมเงินให้ได้ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน เริ่มฝากเพียง 10,000 บาทเท่านั้น โดยไฮไลท์จะอยู่ที่เงินฝากประจำ KTB Extra Step ระยะเวลาฝาก 19 เดือน หรือ 1 ปี 7 เดือนให้ดอกเบี้ยสูงเป็น Step สุงสุดที่ 9% ต่อปี ในเดือนที่ 19

บัญชีเงินฝาก : มี 3 ทางเลือกได้แก่
1.)เงินฝาก Ultra 7 เดือน
2.)เงินฝากประจำตามใจ 301 – 365 วัน
3.)เงินฝาก KTB Extra Step 19 เดือน ขยายเวลารับฝาก วันนี้ – 31 ต.ค. 2557

ช่องทางการฝาก : สาขา ธ.กรุงไทย และ KTB netBank

ระยะเวลารับฝาก: วันนี้ – 30 กันยายน 2557 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

สำหรับ : ลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล ทั่วไป ฯ

จำนวนเงินรับฝาก : เปิดบัญชี และฝากเงินแต่ละครั้งไม่ตํ ากว่า 10,000 บาท (เงินฝากประจำตามใจ ฝากเริ่มที่ 50,000 บาท) และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย : KTB ให้ดอกเบี้ยเริ่มที่ 2.00% ต่อปี สูงสุดถึง 9.0% โดยให้ตามประเภทบัญชีเงินฝาก ดังนี้
1.)เงินฝาก Ultra 7 เดือน
+ฝากกับสาขาธนาคารกรุงไทย : ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี (หลังหักภาษีฯ = 2.295% ต่อปี)
+ฝากกับ KTB netBank : ดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี (หลังหักภาษีฯ = 2.38% ต่อปี)

2.)เงินฝากประจำตามใจ 301 – 365 วัน
+ฝากกับสาขาธนาคารกรุงไทย : ดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี (หลังหักภาษีฯ = 2.38% ต่อปี)
+ฝากกับ KTB netBank : ดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี (หลังหักภาษีฯ = 2.465% ต่อปี)

3.)เงินฝาก KTB Extra Step 19 เดือน ฝากกับสาขาธนาคารกรุงไทย รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี(ขยายเวลารับฝากวันนี้ – 31 ต.ค. 2557)
+เดือนที่ 1 – 6 ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
+เดือนที่ 7 – 12 ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
+เดือนที่ 13 – 18 ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
+เดือนที่ 19 ดอกเบี้ย 9.00% ต่อปี
***ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี (หลังหักภาษีฯ = 2.55% ต่อปี)***

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ กรุงไทย

จุดเด่น :
+เริ่มฝากด้วยเงินจำนวนไม่มาก เพียง 10,000 บาทก็ฝากได้
+จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน (สำหรับเงินฝาก Ultra 7 เดือน และ KTB Extra Step 19 เดือน)
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+สะดวกในการฝาก และถอนเงิน เนื่องจากมีสาขาให้บริการจำนวนมาก

จุดที่ต้องพิจารณา :
+เป็นเงินฝากประจำ ที่มีระยะเวลาฝากนานถึง 10-12 เดือน และ 19 เดือน
+ฝากแล้วห้ามถอนเงินบางส่วน ดังนั้นเงินที่จะฝากต้องเป็นเงินเย็นๆ
+ฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
+ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร เมื่อถอนเงินก่อนกำหนดระยะเวลาฝาก
+เงินฝากที่ฝากเกินกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารกรุงไทย จะจายดอกเบี้ยให้สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันที่ถอน (กรณีเงินฝาก Ultra 7 เดือน) และณ วันฝาก (กรณีเงินฝาก KTB Extra Step 19 เดือน) และหักภาษี ณ ที จ่าย สําหรับดอกเบี้ยที ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที ฝากไว้กับธนาคาร
+ฯลฯ

ธนาคารกรุงไทย จัดเงินฝากประจำมาให้เลือกฝากถึง 3 ทางเลือก เพียงมีเงินเริ่มที่ 10,000 หรือ 50,000 ก็เลือกฝากได้ 7 เดือน หรือ 19 เดือน หรือ 301 – 365 วัน เปิดรับฝากวันนี้ – 30 กันยายน 2557 เชิญแฟนๆ อนันต์มันนี่ และผู้สนใจทุกท่านฝากประจำได้ที่ธนาคารกรุงไทย เริ่มฝากด้วยเงินไม่ต้องมากก็ได้ ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารกรุงไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *