.

[กรุงไทย ดอกเบี้ย 9%]เงินฝากประจำ 99 วัน “ดอกดีศรีสยาม”+ซื้อประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ได้ดอกเบี้ยสูงจ๊า


เงินฝากประจำ 99 วัน ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ย 9% ดอกดี ศรีสยามธนาคารกรุงไทย จัดให้ซื้อประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ได้สิทธิ์ฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง 9% ต่อปี ดอกดี ศรีสยาม ฝากสั้นๆไม่นานเพียง 99 วันเท่านั้น

บัญชีเงินฝาก : ดอกดีศรีสยาม

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 99 วัน

ช่องทางการฝาก : ธ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ – 30 กันยายน 2556

สำหรับ : บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เท่านั้น ที่ซื้อประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี แบบประกันออมทรัพย์ กรุงไทย-แอกซ่า อีซี่ แคช 10EC 3D +โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกันชีวิต 10EC 3D

การเปิดบัญชี/ฝากเพิ่ม : ฝากเงินขั้นต่ํา 30,000 บาท
+ส่วนที่เกินกว่า 30,000 บาท ต้องเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000.-บาท
+จํานวเนงินฝากต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเบี้ยประกันชีวิต 10EC 3D รายปีปีแรก
+ฝากแล้วห้ามถอนเงินบางส่วน
+ระยะเวลาฝาก 99 วัน

อัตราดอกเบี้ย : เงินฝากประจำ ดอกดีศรีสยาม ให้ดอกเบี้ย 9.00% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคาร

เงื่อนไขอื่นๆ :
+ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดฝากธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
+กรณีผู้ฝากไม่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือผู้ฝากขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลาพิจารณากรมธรรม์ ธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา KTB ดอกดีศรีสยาม ระยะเวลาฝาก 99 วัน ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร

สรุป! ถ้าจะฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ ดอกดีศรีสยาม ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยสูง 9% ต่อปี (ฝาก 99 วัน) ต้องซื้อประกันแบบออมทรัพย์ แผนประกัน กรุงไทย-แอกซ่า อีซี่ แคช 10EC 3D โดยจะฝากได้ขั้นต่ำที่ 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตในปีแรกนะจ๊ะ

เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี แผนประกัน อีซี่ แคช 10EC 3D ค่าเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ และยังได้สิทธิ์ ดังนี้คือ
1.ฝากประจำ 99 วัน ดอกดีศรีสยาม ดอกเบี้ยสูง 9% ต่อปี
2.หรือเลือกรับบัตร KTB e-Money Card ใช้ช้อป กิน เที่ยว ถอนเป็นเงินสดมาใช้ได้สบายใจ มูลค่า 300 บาท – 15,000 บาท ตามค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่าย ดังนี้ dokdee2ลักษณะแผนประกัน อีซี่ แคช 10EC 3D :
+เป็นการประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ระยะสั้น คุ้มครอง 10 ปีและชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
+ความคุ้มครองชีวิต ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนเงินสด หรือ เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
+ผลประโยชน์เงินคืน
*รับเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ทุกปี ในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 – 10 รวมรับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*รับเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ณ ครบกำหนดสัญญา 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบสัญญา(สิ้นปีที่ 10)
*รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
*รับเงินปันผลตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีที่ 7 – 10 ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
*รับเงินปันผลตามกรมธรรม์ ณ ครบกำหนดสัญญา ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกสนดำเนินงานของบริษัทฯ

จุดเด่น : แผนประกัน อีซี่ แคช 10EC 3D by กรุงไทย-แอกซ่า
+ค่าเบี้ยประกันชีวิต ได้สิทธินำไปลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  ตามเกณฑ์กรมสรรพากร
+ใช้สิทธิกู้ยืมจากมูลค่าในกรมธรรม์ เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน
+สิทธิพิเศษในการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล, อุบัติเหตุ, โรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายวัน ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่กำลังวางแผนภาษี หาตัวช่วยลดหย่อนภาษี แผนประกันออมทรัพย์ อีซี่ แคช 10EC 3D ของกรุงไทย-แอกซ่า ช่วยลดหย่อนภาษีได้จ๊า ได้ความคุ้มครอง ได้สิทธิ์ฝากประจำดอกดีศรีสยาม ฝากสั้นๆ ไม่นานเพียง 99 วัน ได้ดอกเบี้ยสูง 9% เลยนะจ๊ะ ได้หลายเด้งเลย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ วันนี้ – 30 ก.ย. 2556 นี้นะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารกรุงไทย, กรุงไทย-แอกซ่า

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น