.

[7เดือน]เงินฝากประจำ KTB Birthday ดอกเบี้ยสูง 2.3% & 2.4% ที่ธ.กรุงไทย จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนKTB Birthday เงินฝากกรุงไทยธนาคารกรุงไทย แนะนำเงินฝากประจำระยะสั้น สำหรับเดือนมีนาคม 2558 ด้วยเงินฝากประจำ KTB Birthday ให้ดอกเบี้ยสูง 2.30% และ 2.40% ต่อปี กับ 2 ช่องทางการฝาก จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน ฝากไม่นานเพียง 7 เดือนเท่านั้น

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำ KTB Birthday

ระยะเวลาฝาก : ฝากประจำ 7 เดือน

ช่องทางการฝาก : สาขา ธ.กรุงไทย และ KTB netBank

ระยะเวลารับฝาก: วันนี้ – 31 มี.ค. 2558

การเปิดบัญชี/ฝากเพิ่ม : ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน

สำหรับ : ลูกค้าบุคคล หรือนิติบุคคล ก็ฝากได้ (ยกเว้นสถาบันการเงิน, นิติบุคคลพิเศษ, กองทุนและบริษัทประกัน)

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย : ธนาคารกรุงไทย ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.40% ต่อปีดังนี้
+ฝากกับ สาขาธนาคารกรุงไทย : ดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
+ฝากกับ KTB netBank : ดอกเบี้ย 2.40% ต่อปี

  • *อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี เท่ากับ 1.955% และ 2.04% ต่อปี ตามลำดับ
  • *กรณีฝาก 100,000 ได้รับดอกเบี้ยสุทธิต่อเดือน โดยประมาณ 162.9167 บาท และ 170.00 บาท ตามลำดับ
  • *หรือกรณีฝาก 100,000 เมื่อฝากครบกำหนด 7 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยรวม โดยประมาณ 1,140.4167 บาท และ 1,190.00 บาทตามลำดับ

ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงไทย

จุดเด่น :
+เริ่มฝากด้วยเงินไม่มาก เพียง 10,000 บาทก็ฝากได้
+จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+สะดวกในการฝาก และถอนเงิน เนื่องจากมีสาขาให้บริการจำนวนมาก

จุดที่ต้องพิจารณา :
+ฝากแล้วห้ามถอนเงินบางส่วน ถ้าจะถอนเงินต้องถอนทั้งหมด ดังนั้นเงินที่จะฝากต้องเป็นเงินเย็นๆ
+ฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้นะ
+ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร เมื่อถอนเงินก่อนกำหนดระยะเวลาฝาก
+เงินฝากที่ฝากเกินกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบ ธนาคารกรุงไทย จะจายดอกเบี้ยให้สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
+เมื่ อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจํา ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

ธนาคารกรุงไทย จัดเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ฝากแบบสั้นๆไม่ต้องนานมากเพียง 7 เดือนเท่านั้น และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนอีกด้วย เงินฝากประจำ KTB Birthday เปิดรับฝากวันนี้ – 31 มีนาคม 2558 เชิญแฟนๆ อนันต์มันนี่ และผู้สนใจทุกท่านฝากประจำได้ที่ธนาคารกรุงไทย นะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารกรุงไทย

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *