.

KTAM เปิดขาย IPO กองทุน KTEF-RMF 16-24 พ.ย.นี้ ราคาหน่วยละ 10 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท


บลจ.กรุงไทย หรือ KTAM เปิดขาย IPO กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ “KTEF-RMF” วันที่ 16-24 พ.ย. 2560 นี้ เป้าหมายสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในระยะยาว

KTAM, KTEF RMF

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้คัดสรรกองทุนรวมที่มีนโยบายและผลประกอบการโดดเด่น มาจัดตั้งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTEF-RMF) ในวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหน่วยลงุทน ละ 10 บาท มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาท ที่ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดเอ็ม เอ ไอ ตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน

K.Chawinda KTAM

สำหรับกลยุทธ์การบริหารกองทุน จะเน้นลงทุนในหุ้นทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยใช้วิธี Bottom up Approach เลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน และมีผลกำไรเติบโตระดับสูงในอนาคต รวมถึงใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก เพื่อให้ผลตอบแทนมีโอกาสสูงกว่าตลาดโดยรวม

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) จะปรับตัวขึ้นมาอยู่แถว1,700 จุด จากจุดต่ำสุดของปีนี้อยู่ที่ 1,535.51 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า ดัชนีมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีก ตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากตัวเลขภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยมูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY)ขยายตัว 13.2% จากการส่งออกข้าว ยางพารา และน้ำตาลที่ฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่การท่องเที่ยว มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 8.7% YoY จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนหลังคดีปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเริ่มคลี่คลาย และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียในช่วงวันหยุดเทศกาล ส่วนในระยะยาวเศรษฐกิจไทย ปีหน้ายังมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561จะเติบโตที่ 3.5% จากอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการเพิ่มขึ้นของการลงทุนภาครัฐ 11.5% และภาคเอกชน 2.2% ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจย่อยๆ อย่างมาตรการช้อปช่วยชาติในช่วงเวลานี้ การท่องเที่ยวที่ยังคงแข็งแกร่ง และภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำ จึงคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเติบโตในระดับที่ดี นอกจากนี้ บริษัท ยังเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้ผ่านระดับต่ำสุดไปแล้ว โดย คาดกรอบเป้าหมายของ SET Index ในปี 2561 ไว้ที่ 1,770 จุด

กองทุน KTEF RMF มีนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ ( KTEF ) ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี จาก Morningstar ระดับ5 ดาว และนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทหุ้นระยะยาว ( KTEF- LTF ) เช่นกัน โดยกองทุน KTEF ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกช่วงเวลา โดยย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 17.30% 6 เดือนอยู่ที่ 15.53% 1 ปี อยู่ที่ 21.95% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 10.29% 6 เดือน อยู่ที่ 11.48% 1 ปี อยู่ที่ 18.57%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
KTEF 17.30% 15.53% 13.44% 21.95% 42.50% 86.40%
KTEF-LTF 17.06% 15.36% 13.21% N/A N/A N/A
Benchmark SET Total return Index 10.29% 11.48% 12.42% 18.57% 11.95% 36.54%

ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF ผู้ลงทุนจะต้องลงทุน ขั้นต่ำ 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้ สูงสุด ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. ประกันชีวิต แบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ส่วนการขายคืนจะต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี มีการลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยไว้การลงทุนได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกัน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *