.

KTAM เปิดขายกองทุน KT25/75 วันที่ 4-11 ต.ค. นี้ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้


บลจ.กรุงไทย หรือ KTAM เปิดจำหน่ายกองทุนใหม่นะครับ มีชื่อว่า ” กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (KT25/75) ” โดยมีกำหนดเสนอขายครั้งแรก(IPO) ในวันที่ 4-11 ตุลาคม 2560 นี้ครับ

KTAM , KT25/75

ชื่อกองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 “Krung Thai Conservative 25/75 Fund” (KT25/75) เป็นกองทุนแบบผสม มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี เงินฝาก ช่วยรักษาระดับความสม่ำเสมอของผลตอบแทน และเพิ่มศักยภาพการเติบโตของผลตอบแทน จากการลงทุนในหุ้นสูงสุดไม่เกิน 25% โดยไม่มีข้อจำกัดถึงขนาดและประเภทหุ้นที่สามารถลงทุนได้ มุ่งเน้นเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนรวมที่ดี

นอกจากนี้กองทุน KT25/75 ยังมีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active management ) มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน มีการผสมผสาน Top-Down ในการปรับสัดส่วนการลงทุน และ Bottom up ในการคัดสรรหลักทรัพย์คุณภาพดี และมีโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 5 “เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง”

KT25/75

กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน และสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้สนใจสามารถลงทุนกับกองทุน KT25/75  นี้ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ครับ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *