.

บลจ.กรุงไทย ชวนลงทุน ช่วยลดโลกร้อน พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทน เปิด IPO กองทุน Climate Change (KT-CLIMATE-A)


บลจ.กรุงไทย ชวนลงทุน ช่วยลดโลกร้อน พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทน เปิด IPO กองทุน Climate Change (KT-CLIMATE-A)

KT-CLIMATE-A

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 15 – 23 มีนาคม 2564 นี้ บริษัทจะเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CLIMATE-A) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีธีมการลงทุนแบบ Climate Change เน้นลงทุนในอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแปลงแปลง พัฒนา ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ และการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอันนำไปสู่สภาวะโลกร้อน โดยกองทุนนี้มีแนวทางการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) ควบคู่ไปกับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวของผู้ลงทุนและผู้ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

“ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พบว่า การลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก หรือแม้แต่ในประเทศไทย ต่างก็มีสัดส่วนการลงทุนในการดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และการลงทุนของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงบริษัทชั้นนำมากมายต่างก็มีนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาโลกร้อน บลจ.กรุงไทยจึงเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และยังถือเป็นการสร้างพลังในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากภาคประชาชนซึ่งก็คือผู้ลงทุนรายย่อยให้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาโลกของเราไปด้วยกัน” นางชวินดา กล่าว

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CLIMATE-A) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

สำหรับกองทุนหลัก คือ Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการมืออาชีพอย่าง Schroder Investment Management (Europe) S.A. มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมในการส่งเสริมเรื่องการเปลี่ยนทางภูมิอากาศ (Climate Change) หรือจํากัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีกลยุทธ์แบบ Thematic Global Growth พอร์ตโฟลิโอสามารถยืดหยุ่นได้และมีกลยุทธ์บริหารแบบเชิงรุก สร้างโอกาสลงทุนทำกำไร เมื่อโลกกำลังปฎิวัติอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากความน่าสนใจของการลงทุนแบบ Thematic ที่เน้นธีมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นให้กับนักลงทุนจนได้การจัดอันดับอยู่ที่ระดับ 5 ดาวจาก Morningstar อีกด้วย โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 51.7% และเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 5ปี 10 ปี อยู่ทึ่ 19.3% 17.9% และ 11.3% ต่อปี ตามลำดับ (ที่มาของข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) ซึ่งนับว่าเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในธีมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาย่างยาวนานกองหนึ่งตั้งแต่ปี 2007 เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ บลจ. กรุงไทย จึงอยากเชิญชวนนักลงทุนที่สนใจและตระหนักถึงภาวะลดโลกร้อนมาช่วยกันส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับเงินลงทุนของทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน อาทิ ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ และและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *