.

Review บัตรเดบิต KTB UnionPay @ ธ.กรุงไทย +ยูเนี่ยนเพย์ ส่วนลด 5-50% ค่าธรรมเนียมถูกสุดแล้วจ๊า


krungthai-bank-KTB-UniounPay-debit-cardมาแล้วจ๊า บัตรเดบิตที่ทุกคนรอคอย บัตรกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ เดบิต “KTB UnionPay Debit Card” รูดช้อปปิ้งได้พร้อมรับสิทธิพิเศษ, ส่วนลดที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ลดสูงสุด 5-50%

บัตรเดบิต : บัตรกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ เดบิต “บัตรเดบิต KTB UnionPay Debit”

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UnionPay

สมัครทำบัตรเดบิตได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับ : บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีบัญชีออมทรัพย์ กับ ธนาคารกรุงไทย หรือเปิดบัญชีเงินฝาก สำหรับลูกค้ารายใหม่ ก็สมัครทำได้

KTB-UniounPay-debit-cardประเภทบัตร : บัตรเดบิต KTB UnionPay มี 2 ประเภท
1.)บัตรเคทีบี ยูเนี่ยนเพย์ เดบิต คลาสสิก “KTB UnionPay Debit Card Classic”
+ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท (โปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธ.ค. 56 จากเดิม 100 บาท)
+ค่าธรรมเนียมรายปี 180 บาท (โปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธ.ค. 56 จากเดิม 200 บาท)

2.)บัตรเคทีบี ยูเนี่ยนเพย์ เดบิต โกลด์ “KTB UnionPay Debit Card Gold”
**ได้รับความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ**
+ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (โปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธ.ค. 56 จากเดิม 150 บาท)
+ค่าธรรมเนียมรายปี 230 บาท (โปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธ.ค. 56 จากเดิม 250 บาท)

วิธีสมัคร : บัตรเดบิต KTB UnionPay
+อายุ 15 ปีขึ้นไป
+เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ขั้นต่ำ เพียง 500 บาทหรือ กระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
+ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำในการสมัคร

บัตรเดบิต KTB UnionPay : ทำอะไรได้บ้าง?
+เป็นบัตรเดบิต ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสด / โอนเงิน
+การใช้บริการบัตรเดบิตสามารถใช้กับตู้ ATM / เครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ
+ถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ได้ทั่วโลก (เฉพาะตู้ ATM ที่มีเครื่องหมายATM POOL หรือ UnionPay )
+เช็คค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ ไม่มีพลาด ด้วยใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากระบบ KTB Online ของธนาคาร
+อิสระในการใช้เงิน โดยสมาชิกสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ไม่ใช้จ่ายเกินตัว
+ความสะดวกสบาย ไม่ต้องพกเงินสดติดตัวคราวละมากๆ เหมือนมีธนาคารส่วนตัวเคลื่อนที่อยู่ในมือ
+ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล *สำหรับ บัตรทอง*

สิทธิประโยชน์  จากบัตร เดบิต KTB UnionPay
KTB-UniounPay-debit-card-Privilege
ร้านค้าที่ร่วมรายการในประเทศ : รับส่วนลดสูงสุด 5-50%  กับร้านค้าสินค้าแบรนด์เนม เกือบทุกแบรนด์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Central, ZEN, Isetan, Siam Paragon, Emporium, King Power, Robinson, Boots, Tokyu, HOTPOT, Mango tree, Blue Elephant ฯ โรงแรมชั้นนำ รวมทั้งเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ, BNH, บำรุงราษฎร์, รพ.พระราม 9 เป็นต้น และยังมีส่วนลดจากร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โดยเฉพาะในแถบเอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง มาเก๊า เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บัตรเคทีบี ยูเนี่ยนเพย์ เดบิต โกลด์ “บัตรทอง”
+ได้รับความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ยกเว้นผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
+จำนวนเงินเอาประกัน บัตรละ 100,000 บาท
+ในกรณีผู้ถือบัตรมากกว่า 1 บัตร ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประโยชน์จะได้รับไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
+และในกรณีที่มีผู้ถือบัตร 2 คนใน 1 บัตรหรือ 1 บัญชี จำนวนเอาประกันสูงสุดต่อบัตร ต่อคนคือ 50,000 บาท
+อายุ 15-80 ปี คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+อายุ 81–90 ปี คุ้มครอง คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี และต่ออายุคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกกรมธรรม์

วงเงินทำรายการต่อวัน :
+เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
+ฝากเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
+ถอนเงิน /ฝากเงินในเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ไม่คิดค่าบริการ
+ถอนเงิน/ฝากเงิน ข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM คิดค่าบริการ หมื่นละ 10.- บาท ส่วนเกินหมื่นคิดพันละ 1.- บาท เศษของพันไม่คิด อัตราขั้นต่ำ 20.- บาท/รายการ อัตราสูงสุด 1,000.- บาท/รายการ
+โอนระหว่างบัญชีภายในบัตรได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
+โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
+โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง
+โอนไม่เกิน 10,000 บาท คิด 25 บาท/ รายการ
+โอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิด 35 บาท/รายการ
+ซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด 5,000,000 บาท
+ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด (ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี)
+ชำระค่าสินค้าและบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)

หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรทุกประเภทของธนาคารในปัจจุบัน ระบบกำหนด วงเงินหรือวงเงินที่ต้องการใช้จ่ายต่อวันตามสิทธิ์ในบัตรเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง (บัตร Classic = 50,000 บาท/วัน สำหรับบัตร Gold = 150,000 บาท/วัน) หากผู้ถือบัตรต้องการลดวงเงินหรือเพิ่มวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่ทุกสาขา หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551
ktb-1551

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่เป็นลูกค้าเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือยังไม่ได้เป็นลูกค้า ที่สนใจอยากทำบัตรไว้ใช้ ติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะจ๊ะ ค่าธรรมเนียมการทำบัตรถูกที่สุดในวงการแล้วจ๊า Confirm!

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงไทย

Like & Share This :

Comments


  1. By ธมลวรรณ

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

      ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น