.

“เอามั้ย ดอกเบี้ยสูงสุด 9%”เงินฝากประจำ โตเอ๊า..โตเอา Step UP 9 เดือน @ ธ.กรุงศรี หมื่นเดียวก็ฝากได้ รับดอกเบี้ยทุกเดือน


krungsri-growth-step-up-fixed-deposit-9-months-9-percentโตเอ๊า..โตเอา จริงๆ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ Step Up 9 เดือน จากธนาคารกรุงศรี ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 9.00% ต่อปี

ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ใครๆก็ฝากได้ เริ่มที่ 10,000 บาท

บัญชีเงินฝาก : โตเอ๊า..โตเอา

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 9 เดือน “Step Up 9 เดือน”

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ เป็นต้นไป

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

สำหรับ : ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิม ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองค์กร

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชี หรือฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 10,000 บาท

krungsri-free-umbrella

พิเศษ! เปิดบัญชี 100,000 บาท

+รับ ร่มกรุงศรี ฟรี 1 คัน
+ร่ม มูลค่า 250 บาท
+จำกัดจำนวน 1 คัน / 1 ท่าน
+ร่มมีจำนวนจำกัด 40,000 คัน
+ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

อัตราดอกเบี้ย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 9.00%* ต่อปี
เดือนที่ 1 – 3 : ดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี
เดือนที่ 4 – 6 : ดอกเบี้ย 2.40% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 8 : ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี
เดือนที่ 9 : ดอกเบี้ยสูงสุด 9.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงตลอดระยะเวลาการฝาก เท่ากับ 3.10% ต่อปี*
*อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง หลังหักภาษี เท่ากับ 2.635% ต่อปี*

ตัวอย่างคำนวณดอกเบี้ยรับ
krungsri-step-up-fixed-deposit-9-months-interest-calculate

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ย ทุกเดือน โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่มีลูกค้ามีกับ ธนาคารกรุงศรี ให้โดยอัตโนมัติ

จุดเด่น :
+ฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท
+รับดอกเบี้ยทุกเดือน
+สะดวกสบายฝาก/ถอน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+มีสาขาให้บริการ เป็นจำนวนมาก
+บริการรวดเร็ว

จุดที่ต้องพิจารณา :
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ ในแต่ละรอบ ไม่ทบกับเงินต้นที่ฝากไว้
+ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามกฎหมายกำหนด ทำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 2.635% ต่อปี
+สามารถถอนเงินต้น แต่ละรายการที่ฝากทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดได้ (ถอนเพียงบางส่วนไม่ได้) โดยจะได้รับดอกเบี้ยในแต่ละช่วงระยะเวลาการฝาก ในอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นเต็มจำนวน
+เมื่อครบกำหนดแล้ว เงินต้นจะฝากต่อในเลขบัญชีเดิม สมุดคู่ฝากเล่มเดิมและเปลี่ยนระยะเวลาการฝากเป็นฝากประจำ 3 เดือน (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศฯ ในขณะนั้น)
+เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด เงื่อนไขโดยละเอียดได้โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารฯ
+สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจอยากฝากเงิน และฝากประจำระยะเวลาไม่ถึงปี เพียง 9 เดือน ให้เงินช่วยทำงาน รับดอกเบี้ยแบบโตเอ๊า โตเอา รับดอกเบี้ยสูงสุด 9% ต่อปี ในเดือนสุดท้าย เชิญเปิดบัญชี เริ่มฝากกับ บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 9 เดือน “เงินฝาก โตเอ๊า..โตเอา” ถอนก่อนได้ ไม่มีค่าปรับ รับดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปที่ ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขาทั่วประเทศ เงินหมื่นเดียว ก็ฝากได้นะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงศรี

Like & Share This :

Comments


  1. By AnanMoney

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น