.

[ยาวๆ]ฝากประจำดอกเบี้ยสูง 4% @ ธ.เกียรตินาคิน คบกัน 72 เดือน รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือนก็ได้


เกียรตินาคิน ดอกเบี้ย 4%

ธ.เกียรตินาคิน เชียร์ให้ฝากยาวๆ ล็อกดอกเบี้ยสูงไว้เลย จัดโปรโมชั่นเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง 2557 KK Fixed Deposit ใหม่! ฝากเพียง 5,000 บาท รับดอกเบี้ยสูง 4.00% ต่อปี กับเงินฝากประจำ 72 เดือน

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำ 72 เดือน

ประเภทการฝาก :  ฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 6 ปี

ช่องทางการฝาก : ธ.เกียรตินาคิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลารับฝาก :  วันนี้เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย : 4.00% ต่อปี
+หลังหักภาษีฯ ดอกเบี้ยสุทธิ = 3.40% ต่อปี

สำหรับ : ลูกค้าบุคคล อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่รวมสมาคม, มูลนิธิ, วัด)

การเปิดบัญชี : ฝากขั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งละ 5,000 บาท รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท

การจ่ายดอกเบี้ย : เลือกรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน หรือรับเมื่อครบกำหนดก็ได้
+ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรอรับดอกเบียเข้าบัญชี

ตัวอย่างคำนวณดอกเบี้ย :
+กรณีฝาก 100,000 บาท x 4.00% x 0.85 = 3,400 บาท/ปี* (โดยประมาณ)
*เป็นดอกเบี้ยหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจ๊ะ

จุดเด่น :
+เริ่มฝาก เริ่มออมได้ด้วยเงินจำนวนน้อยๆ เพียง 5,000 บาท
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
ฝากประจำเกียรตินาคิน 4%
จุดที่ต้องพิจารณา :
+เป็นเงินฝากประจำระยะค่อนข้างนานโดยต้องฝากถึง 6 ปี เงินที่จะฝากควรเป็นเงินเย็น ฝากได้ยาวๆ
+อาจจะไม่สะดวก เนื่องจากยังมีสาขาให้บริการไม่มาก เพียงจังหวัดละ 1-2 สาขา ในอำเภอเมืองเท่านั้น
+ถอนเงินก่อนครบกําหนด ต้องถอนทั้งหมดของแต่ละยอดที่ฝาก
+ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้นะ
+หรือฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบตามที่กำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ อัตราเดียวกันกับวันที่เริ่มฝาก
+ธนาคารขอสงวนสทธิ์ในการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่มีเงินเย็นๆ ฝากได้ยาวๆตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป สามารถฝากได้ยาวๆเงินฝากประจำ 72 เดือน @ ธนาคารเกียรตินาคิน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่ม และ/หรือเปิดบัญชีฝากเงินได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก ธนาคารเกียรตินาคิน ^_^

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น