.

บลจ.กรุงศรี โชว์ฝีมือบริหารกองทุนหุ้นกวาด 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจากมอร์นิ่งสตาร์


บลจ.กรุงศรี เผยกลยุทธ์การบริหารแบบ Bottom Up เน้นการบริหารแบบแอคทีฟเชิงวิเคราะห์เจาะลึกในด้านมูลค่าแท้จริงของหลักทรัพย์และการให้น้ำหนักการลงทุนอย่างเหมาะสม หนุน 2 กองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงศรีคว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar Thailand Fund Awards 2018 ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบริหารกองทุนหุ้น

กรุงศรีหุ้นไดนามิค, กรุงศรีอิควิตี้,

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “กองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ล่าสุดคว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีจำนวน 2 กองทุนจากงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Thailand Fund Awards 2018 ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) จากรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก และกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF) จากรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารทุน”

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) เน้นลงทุนในหุ้น 15-20 บริษัทที่คัดสรรแล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดีและมีโอกาสเติบโตสูง โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหุ้นประเภทใด ดังนั้น กองทุนจึงสามารถลงทุนได้ทั้งในหุ้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ หุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายปันผลดี หรือหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามสถานการณ์ เช่น หากผู้จัดการกองทุนมองว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวต่อเนื่อง ก็จะปรับพอร์ตไปเน้นถือหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง หรือในจังหวะที่ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงสูง ก็อาจปรับพอร์ตไปเน้นหุ้นที่มีความผันผวนต่ำและจ่ายเงินปันผลสูงมากขึ้น เป็นต้น”

กองทุน KFDYNAMIC มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 40.67% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 18.70% และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 10.65% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 17.31% 8.84% และ 8.16% ตามลำดับ และอยู่ในกลุ่มกองทุนหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด (Top Quartile) อีกด้วย” (ข้อมูล : Morningstar Thailand ณ 31 ธ.ค. 60 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF) เน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูงเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของมูลค่าหุ้น โดยหุ้นที่คัดสรรมาลงทุนในกองทุนนี้เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มมีผลประกอบการเติบโตสูงกว่าตลาด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดของหุ้น กองทุน KFEQRMF มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 31.71% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 12.94% และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 9.78% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 17.31% 8.84% และ 8.16% ตามลำดับ” (ข้อมูล : Morningstar Thailand ณ 31 ธ.ค. 60 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

“บลจ.กรุงศรี มีกองทุนหุ้นที่หลากหลายให้เลือกลงทุน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้มีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วย เช่น ถ้าผู้ที่ชื่นชอบกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน KFDYNAMIC และต้องการรับเงินปันผลก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)ได้ หรือหากต้องการลงทุนในกองทุนที่มีสไตล์การบริหารใกล้เคียงกัน แต่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนมากกว่า ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ซึ่งมีทั้งแบบจ่ายเงินปันผล (KFSTAR-D) และไม่จ่ายเงินปันผล (KFTSTAR-A) ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการบริหารพอร์ตการลงทุนในหุ้นทุกประเภทได้เป็นอย่างดี และเป็นทีมที่บริหารกองทุนของเราต่อเนื่องโดยเฉลี่ยยาวนานกว่า 12 ปี (ข้อมูล :บลจ.กรุงศรี ณ 28 ก.พ. 61) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Bottom Up เน้นการบริหารแบบแอคทีฟเชิงวิเคราะห์เจาะลึกในด้านมูลค่าแท้จริงของหลักทรัพย์ และการให้น้ำหนักการลงทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้กองทุนภายใต้การบริหารจัดการมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการบริหารกองทุนไม่ได้อยู่ที่การสร้างผลตอบแทนสูงที่สุดเพียงช่วงสั้นๆ แต่ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม”

“สำหรับมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจการลงทุนนั้น บลจ. กรุงศรี คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน และการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน ทั้งนี้ ตลาดอาจมีความผันผวนจากความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯอยู่บ้าง” น.ส.ศิริพร กล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

* ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
* การจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด
* KFDYNAMIC มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
* KFEQRMF มีนโยบายลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *