.

[2.5%-2.9%]เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ ธ.กสิกรไทย เริ่มที่ 500 บาท/เดือน ดอกเบี้ยไม่หักภาษี


เงินฝากทวีทรัพย์ 2.90%ธนาคารกสิกรไทย จัดให้อีกครั้ง โดยเปิดรับฝากเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินฝากประจำแบบรายเดือน แฟนๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มฝากประจำ เก็บออมเงินแบบรายเดือน สามารถฝากได้แล้ววันนี้ เริ่มเพียง 500 บาท/เดือนก็ได้ รอบนี้ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.90% ต่อปี ไม่หักภาษีจ๊า

เงินฝาก : เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์

ประเภทการฝาก : ฝากประจำรายเดือนๆละเท่าๆกัน

ระยะเวลา : ฝากต่อเนื่องทุกเดือน รวม 24 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ – 30 ธันวาคม 2558

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับ : ลูกค้าประเภทบุคคล เท่านั้น

การเปิดบัญชี และการฝาก : เปิดบัญชี และฝากเพิ่ม (ทุกๆเดือน) โดยเลือกจำนวนเงินที่จะฝาก ได้ตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท/เดือน วันครบกําหนดระยะเวลาการฝากให้เริ่มนับจากวันที่เปดบัญชีตอไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน

อัตราดอกเบี้ย : ธนาคารกสิกรไทย ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.90% ต่อปี
+เงินฝากตั้งแต่ 500 – 4,999 บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
+เงินฝากตั้งแต่ 5,000 – 14,999 บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
+เงินฝากตั้งแต่ 15,000 – 25,000 บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี

หมายเหตุ :
+ต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนโดยอัตโนมัติ (Auto Debit)
+เป็นเงินฝากที่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนฝากต้องคาดการ และวางแผน จำนวนเงินที่จะเก็บออม/ฝากต่อเดือนให้ดีก่อนนะจ๊ะ

เงื่อนไขสำคัญ:
+ระยะเวลาฝาก 2 ปี โดยต้องนำฝากเป็นรายเดือนติดต่อกันทุกเดือน
+ฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
+ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกคาบุคคลธรรมดา ณ วันเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
+ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่ฝาก จนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
+ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่ฝาก จนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
+ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ในงวดที่เหลืออีกต่อไป และจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ฝาก จนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
+สิทธิ์การได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เหมาะสำหรับ แฟนๆ AnanMoney.Com และผู้ที่สนใจที่ยังไม่มีเงินก้อนใหญ่ และอยากเริ่มต้นเก็บออมเงิน เพื่อสร้างฐานที่มั่นทางการเงินให้กับตนเองเพื่อให้มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้จ่าย /ลงทุน ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้เมื่อได้ฝากครบกำหนด 24 เดือน ถ้าสะดวกในการใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย เชิญฝากเริ่มเก็บออมได้เลยกับ เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ @ KBANK รับดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีเริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2558 ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารกสิกรไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น