.

กสิกรไทย ประกาศความพร้อมบริการ “พร้อมเพย์” เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ก.ค. 2559 นี้


กสิกรไทย พร้อมให้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) กับฐานลูกค้ากว่า 12.5 ล้านราย ชูเป็นช่องทางการรับโอนเงินที่ง่าย ใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีธนาคาร สะดวก ปลอดภัยและประหยัด ลดความเสี่ยงพกเงินสด เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ก.ค. ผ่านโทรศัพท์มือถือ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและสาขา ก่อนลงทะเบียนจริง 15 ก.ค.เป็นต้นไป

KBANK Prompt Pay

นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้พัฒนาระบบการให้บริการพร้อมเพย์ โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงสุด และมีความพร้อมในการเปิดให้ลูกค้ากว่า 12.5 ล้านราย ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking PLUS) ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking) สามารถลงทะเบียนโดยเข้าไปในเมนู พร้อมเพย์ เพื่อเลือกเลขที่บัญชี เลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการเชื่อมเข้าบริการ ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครผ่านสาขาของธนาคารกว่า 1,100 สาขาทั่วประเทศ โดยใช้หลักฐานเป็นสมุดบัญชี บัตรประชาชน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากนั้นวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ จะเพิ่มช่องทางลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเอทีเอ็มกว่า 9,000 เครื่องด้วย และตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมเป็นต้นไป ธนาคารฯ ก็จะเปิดรับลงทะเบียนอย่างเป็นทางการทั้ง 4 ช่องทาง โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน

ธนาคารกสิกรไทยได้เตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนและเปิดให้บริการพร้อมเพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความพร้อมของทีมงาน K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-888-8888 และสื่อต่าง ๆ ของธนาคารฯ ในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในเรื่องพร้อมเพย์ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ประโยชน์ คำแนะนำในการทำรายการลงทะเบียน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้ธนาคารฯ ได้เตรียมกระบวนการรองรับและช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ไว้แล้วด้วยเช่นกัน จึงขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการและติดต่อลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทยได้

สำหรับลูกค้าที่จะลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทย สามารถเลือกบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่จะใช้เป็นบัญชีหลักในการทำธุรกรรมโอนและรับโอน เป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีเจ้าของบัญชีเป็นบุคคลเดียว เพื่อนำมาผูกกับเลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยบัญชีที่ใช้ลงทะเบียน 1 บัญชี จะมีหมายเลข หรือ ID เพื่อการผูกบัญชีได้สูงสุด 4 เบอร์ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 1 เบอร์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกไม่เกิน 3 เบอร์ ทั้งนี้ หมายเลข หรือ ID ที่นำมาผูกนั้นจะต้องไม่เคยผูกกับบัญชีใดมาก่อน

ส่วนค่าธรรมเนียมการโอนผ่านบริการพร้อมเพย์จะมีอัตราตามวงเงินในการโอน โดยไม่คิดเรื่องข้ามเขตหักบัญชีหรือข้ามธนาคาร มีโครงสร้างค่าธรรมเนียม ดังนี้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอน วงเงินมากกว่า 5,000 – 30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ วงเงินมากกว่า 30,000 – 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และวงเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ วงเงินสูงสุดในการโอนเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริการพร้อมเพย์เป็นทางเลือกหนึ่งของการโอนเงินระหว่างบุคคล ลูกค้าที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วก็ยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การโอนเงินให้บุคคลผ่านบริการพร้อมเพย์หรือเลือกโอนผ่านระบบการโอนเงินแบบปัจจุบันได้เช่นเดิม โดยบริการพร้อมเพย์จะเปิดให้มีการโอนและรับโอนเงินระหว่างบุคคลได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ลูกค้าที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทย ในอนาคตสามารถใช้เป็นช่องทางรับเงินโอนจากภาครัฐ อาทิ เบี้ยสวัสดิการต่าง ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมถึงการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเงินจากภาครัฐดังกล่าวจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีอื่นเพิ่มเติม หรือนำเช็คไปฝากเข้าบัญชีอีกต่อไป

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น