.

เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง เปิดทศวรรษใหม่ ปักธง 3 กลยุทธ์สู่นิยามใหม่แห่งการบริหารความมั่งคั่ง


KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำธุรกิจไพรเวทแบงกิ้งของไทย ประกาศ 3 กลยุทธ์ในการส่งมอบความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แก่ลูกค้า ยึดแนวคิดลงทุนอย่างยั่งยืน เปิดมิติใหม่ของกิจกรรมสาธารณกุศล เสริมแกร่งธุรกิจลูกค้าด้วยองค์ความรู้นวัตกรรม เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลก Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอเดียร์) ยกระดับการบริหารความมั่งคั่งครบวงจร สู่พลังแห่งการสร้างโลกที่ดีขึ้น ให้คนรุ่นถัดไปได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

KBank Private Banking , เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ กลยุทธ์การลงทุนซึ่งคำนึงถึงผลตอบแทนเป็นหลัก รวมถึงโมเดลในการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้อีกต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลทุกมิติของการเก็บรักษา สร้างการเติบโต และส่งต่อความมั่งคั่งของลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง KBank Private Banking จึงวางกลยุทธ์เพื่อยกระดับการบริการและคลายทุกความกังวลของลูกค้า พร้อมเดินหน้าสร้างนิยามใหม่ของ การบริหารความมั่งคั่งครบวงจรในประเทศไทย และวางรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตร Lombard Odier ผู้ให้บริการไ​พรเวทแบงค์ระดับสากล KBank Private Banking เตรียมขับเคลื่อนธุรกิจและความมั่งคั่งของลูกค้าผ่านกลยุทธ์ ‘3S’ ได้แก่

1) Sustainable investment approach
2) New dimension of wealth sharing
3) S-Curve re-innovation

Sustainable investment approach : ผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

นางสาวศิริพร สุวรรณการ Private Banking Financial Advisory Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “องค์กรชั้นนำทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของโลกมากขึ้น เพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เพียงมีส่วนช่วยโลกและสังคม แต่ยังมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้มีมูลค่าสูงกว่าบริษัททั่วไป KBank Private Banking จึงได้นำแนวคิดความยั่งยืนมาผนวกอยู่ในทุกคำแนะนำการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง พร้อมนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวก (Impact Investing) รวมถึงกองทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Fund) อย่างต่อเนื่อง”

“ในปี 2562 เราได้นำเสนอกองทุน K-HIT ซึ่งเปิดให้ลูกค้าได้ลงทุนในธีมธุรกิจเมกะเทรนด์เด่น ๆ เช่น พลังงานแห่งอนาคต (Next Generation Energy) การจัดการคุณภาพดินและน้ำ (Clean Water and Land) และ นวัตกรรมการแพทย์และดูแลสุขภาพ (Health Tech) เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งกองทุนที่เติบโตได้ดีแม้ในสภาพตลาดขาลง เช่น ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโควิด-19” กองทุน K-HIT ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 13.75%*” นางสาวศิริพร กล่าวเสริม

New dimension of wealth sharing : สร้างมิติใหม่ของการจัดสรรและแบ่งปันความมั่งคั่งเพื่อผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ Private Banking Business Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “สภาวะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลต่อเพียงการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย เนื่องจากองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าหลายแสนล้านบาท ยังคงเลือกบริหารจัดการกองทุนโดยรับความเสี่ยงต่ำเป็นหลัก ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดผลตอบแทนต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อได้อย่างเต็มศักยภาพ”

“ในปีนี้ KBank Private Banking จึงเตรียมเดินหน้าเปิดมิติใหม่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อสาธารณกุศล เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อสังคม ผ่านการเพิ่มศักยภาพให้กับมูลนิธิในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเงินอย่างเหมาะสม พร้อมร่วมกับ Lombard Odier ในการให้คำปรึกษาในการจัดการกองทุน ระดมทุน และวางโครงสร้างองค์กร รวมถึงจัดงานสัมมนาร่วมกับกองทุนระดับโลก เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนมูลนิธิแก่องค์กรของไทย” ดร. ตรีพล กล่าวเพิ่มเติม

S-Curve re-innovation : เปิดประตูสู่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมระดับโลก เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ให้ธุรกิจไทย

นายนนท์ บุรณศิริ Private Banking Family Wealth Management Advisory Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง ซึ่งล้วนเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่กำลังมองหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ KBank Private Banking ต้องการที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของโลกซึ่งต้องการเงินลงทุน กับลูกค้าของเราที่แสวงหาโอกาสใน S-Curve ใหม่”

“ที่ผ่านมาเราได้จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ด้านโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น KPB Academy และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงเครือข่าย Disruptor ระดับโลก โดยเราพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าในการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานรูปแบบใหม่ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ” นายนนท์ กล่าวเสริม

“KBank Private Banking เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านจะทำให้เรารักษาตำแหน่งผู้นำธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งครบวงจรของไทยไว้ได้” นายจิรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

# # #
* ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เกี่ยวกับ KBank Private Banking

KBank Private Banking ให้บริการการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล แก่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ที่มีเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคาร ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริการในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา สร้างความเติบโต และส่งต่อความมั่งคั่ง ครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สิน ทั้งทรัพย์สินทางการเงิน ธุรกิจครอบครัว อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลก Lombard Odier ทำให้ KBank Private Banking สามารถตอบสนองทุกโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบและชีวิตที่ไร้กังวล แก่ลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร

ต้องการสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่ดูแลท่าน หรือติดต่อ KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

เกี่ยวกับ LOMBARD ODIER (ลอมบาร์ด โอเดียร์)

ลอมบาร์ด โอเดียร์ ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1796 ด้วยประสบการณ์กว่า 220 ปี ได้ผ่านทุกช่วงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก ไม่ว่าจะเป็นสงคราม ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงิน การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยความเชี่ยวชาญที่เป็นรากฐานอันมั่นคงจากอดีต และวิสัยทัศน์ที่ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต ลอมบาร์ด โอเดียร์ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้จะผ่านวิกฤตทางการเงินมาถึง 40 ครั้ง โดยเราไม่เพียงหยุดรอให้วิกฤตแต่ละครั้งผ่านพ้นไป แต่พร้อมตั้งคำถามกับสิ่งเดิม ๆ และมองโลกในมุมใหม่อยู่เสมอ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น