.

[ไม่ต้องรอ]หนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ปีภาษี 2556 ลูกค้าบลจ.กสิกรไทย โหลดได้เลยจ๊า


ลูกค้า LTF/RMF กสิกรไทย พร้อมยื่นภาษี! ก่อนใครๆ KAsset เอาใจผู้ลงทุนผ่านบริการ “ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อออนไลน์” ประจำปี 2556 เริ่มให้บริการ 22 ม.ค. 2557 นี้หนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF RMFนางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนกองทุน LTF/RMF ของกสิกรไทย มีความพร้อมในการยื่นเอกสารประกอบเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2556 ได้อย่างรวดเร็ว บลจ. กสิกรไทย พร้อมเปิดให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ประจำปีภาษี 2556 ผ่านทางเว็ปไซด์ www.kasikornasset.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF ของกสิกรไทย โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557 นี้ เป็นต้นไป

“บลจ. กสิกรไทย เตรียมเปิดให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF-RMF ประจำปีภาษี 2556 ในรูปแบบ .pdf file ผ่านทางเว็ปไซด์ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมพร้อมยื่นภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF ของกสิกรไทย ทั้งนี้บริการดังกล่าวได้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยบลจ.กสิกรไทยเป็นบลจ.รายแรกที่ได้เปิดตัวให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF-RMF ออนไลน์ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาจากกรณีที่เอกสารทางไปรษณีย์สูญหาย และช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งบริการดังกล่าวได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมียอดดาวน์โหลดหนังสือรับรองในปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ราย”

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ผ่านทาง www.kasikornasset.com ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
+คลิกเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองการซื้อ LTF / RMF ปี 2556”
+กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และเลขบัญชีกองทุนของตนเอง
+ระบบจะแสดงข้อมูลการซื้อกองทุน LTF/RMF ในปี 2556 ของท่านอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถเลือกพิมพ์หนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นภาษีได้ทันที

นอกเหนือจากช่องทางการให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ผ่านทางเว็ปไซด์แล้ว บริษัทยังให้บริการจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ในรูปแบบ .pdf file ผ่านทางอีเมล์ ให้กับผู้ลงทุนที่สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund e-News & Report ของ บลจ.กสิกรไทยด้วย โดยลูกค้าจะเริ่มได้รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2557 แทนการนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุนได้รับหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF ที่สะดวกรวดเร็วแล้ว หากยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนผู้ลงทุนที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund e-News & Report จะยังคงได้รับเอกสารดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์เช่นเดิม ซึ่ง บลจ. กสิกรไทยจะทำการทยอยจัดส่งให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยจะเริ่มทยอยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF-RMF ทั้งทางไปรษณีย์และทาง e-mail บลจ.กสิกรไทยคาดว่าผู้ลงทุนทุกท่านจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนภายในสิ้นเดือนมกราคม 2557 นี้เป็นอย่างช้าที่สุด หรือผู้ลงทุนสามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารด้วยตนเองได้ผ่านทาง www.kasikornasset.com ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 22 มกราคม นี้เป็นต้นไป หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888”

ขอบคุณข้อมูลจาก บลจ.กสิกรไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น