.

KAsset เปิดตัว กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A กองทุนมีประกัน กองทุนเดียวในประเทศไทย


บลจ.กสิกรไทย เปิดตัวกองทุนใหม่ล่าสุด ‘กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA)’ ชูจุดเด่นเรื่องการรับประกันเงินลงทุน 100% เมื่อถือครบอายุโครงการ 5 ปี นักลงทุนที่ต้องการขายคืนสามารถดำเนินการได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนแต่จะไม่ได้รับการประกันเงินลงทุน โดยมีนโยบายเน้นสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global multi-asset) เปิดขายครั้งเดียว 26 – 30 พ.ย.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท

Kasset , KGT5YA

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายกองทุนใหม่ล่าสุด ‘กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA)’ ซึ่งนับเป็น ‘กองทุนรวมแบบมีประกัน (Guaranteed Fund)’ กองทุนเดียวในประเทศไทย โดยกำหนดเปิดขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของกองทุน KGT5YA คือการรับประกันเงินลงทุน 100% (หลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.25%) เมื่อถือครบอายุโครงการ 5 ปี โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกอย่าง ธนาคารเครดิต อะกริโคล (Credit Agricole) ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติฝรั่งเศสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป และอันดับ 10 ของโลก อีกทั้งได้รับการจัดอันดับเรตติ้งระดับ A+ จาก Fitch Ratings และ S&P Global Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล

“สำหรับนโยบายการลงทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Global multi-asset) อาทิ พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ผ่านกองทุน ETF หรือกองทุนดัชนีต่างๆ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ตามสภาวการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารและจัดการลงทุนโดย Amundi Asset Management ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนอันดับ 1 ของยุโรป และอันดับ 10 ของโลก” นายนาวินกล่าว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGT5YA ซึ่งเป็นกองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund) มีความแตกต่างจากกองทุนตราสารหนี้ที่กำหนดอายุโครงการ (Term Fund) คือ มีสภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถขายคืนได้ก่อนครบอายุโครงการ โดยจะได้ราคา NAV ณ วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ NAV ปรับตัวมากกว่า 10 บาทต่อหน่วย ก็มีโอกาสทำกำไร แต่ถ้า NAV ปรับตัวต่ำกว่า 10 บาทต่อหน่วย ก็จะไม่ได้รับประกันเงินลงทุน ทั้งนี้ หากยังมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่และถือไปจนครบอายุโครงการก็จะยังได้รับสิทธิประกันเงินลงทุน จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นรักษาเงินลงทุน ต้องการสภาพคล่องจากการลงทุน คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อบวกเงินฝาก และสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน KGT5YA สามารถเริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท ผ่านแอป K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *