.

Review: SMS ขยันบอก by กสิกรไทย ค่าบริการ 20บาท/เดือน บอกทุกยอด ไม่มีกั๊ก ขยันมาก! อย่ารำคาญหละ


kasikorn-sms-alert-khayanbork-K-mAlert-Transactionเปิดตัวให้บริการมาก็นานแล้วสำหรับ บริการ SMS ขยันบอก หรือ SMS Transaction Alert ภายใต้กลุ่มบริการ K-mAlert จากธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK เพื่อให้คุณหายห่วง รู้ทุกยอดเงินเคลื่อนไหว ในบัญชี ไม่มีกั๊ก แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS

บริการ : SMS ขยันบอก เป็นบริการ K-mAlert แจ้งเตือนยอดเงิน, เงินเข้า, เงินออก

ให้บริการโดย : ธนาคารกสิกรไทย “KBANK”

สำหรับ : ผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย

ค่าบริการ : 20 บาท / เดือน / บัญชี (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
*โดยจะหักเงินค่าบริการ จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่สมัครใช้บริการ*

การแจ้งเตือน : แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหว ในบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือ ที่แจ้งธนาคารไว้ โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร หรือสอบถามยอดเงินผ่านช่องทางปกติที่ธนาคารให้บริการอยู่

ขั้นตอนการสมัคร / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกการใช้บริการ
สามารถใช้บริการได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ ในวันทำการธนาคาร
2.ช่องทาง K-Contact Center 0-2888-8888 หรือ K-Biz Contact Center
*สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการเฉพาะบัญชีเจ้าของท่านเดียว เท่านั้น*
3.ช่องทาง K-ATM
*สามารถใช้บริการได้ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิต ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน*

ลักษณะการให้บริการ SMS ขยันบอก
-สามารถเลือกรับได้ทั้ง ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
-ให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งแบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid) ทั้ง 3 เครือข่าย คือ AIS, DTAC และ True Move
-ให้บริการแจ้งเตือน SMS ระหว่างเวลา 7.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน (โดยธนาคารจะส่ง SMS สรุปยอดคงเหลือ ณ ต้นชั่วโมง 21.00 น. เป็นรอบสุดท้าย)
-รายการทางบัญชีเงินฝาก ที่เกิดขึ้นหลัง 22.00 น. ธนาคารจะแจ้ง SMS ในเวลา 7.00 น. วันถัดไป

รูปแบบบริการ มี 2 แบบ เลือกรับแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.)แจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS เป็นบริการแจ้งเมื่อยอดเงินคงเหลือ(Available Balance) ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะสรุปแจ้งทุกชั่วโมง ซึ่งจะแจ้ง เฉพาะกรณียอดเงินในบัญชีมีเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับยอดเงินในช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อให้ทราบความ เคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝาก รายละเอียดของข้อความ SMS ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย
– เลขที่บัญชี
– ยอดเงินที่เปลี่ยนแปลง
– ยอดเงินคงเหลือถอนได้ (Available Balance)
– เวลา

2.)แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS รายละเอียดของข้อความ SMS ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย
#แจ้งทุกรายการเงินเข้าในบัญชีเงินฝาก ยกเว้นรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
#แจ้งทุกรายการเงินออกจากบัญชีเงินฝาก
#แจ้งยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก เมื่อยอดคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงทุกต้นชั่วโมง แต่ไม่แจ้งว่ามีค่าเพิ่ม หรือลดจำนวนเท่าใด
#ผู้ใช้บริการสามารถระบุวงเงินขั้นต่ำในการแจ้งเตือนได้ หรือหากไม่ระบุธนาคารจะ จัดส่งให้ทุกรายการที่เกิดขึ้น
โดยรายละเอียดของข้อความ SMS ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย
– วันและเวลาการทำธุรกรรม
– ประเภทรายการการทำธุรกรรม
– เลขที่บัญชี เช่น XXX213586X
– จำนวนเงินของการทำธุรกรรม

ประเภทรายการการทำธุรกรรม ประกอบด้วย 8 ประเภทดังนี้
1.เงินเข้า : รายการเงินเข้าบัญชีทั้งหมด (ยกเว้น รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ )
2.ฝากเช็ครอการเรียกเก็บ : รายการการฝากเช็คที่ต้องรอการเรียกเก็บเท่านั้น
3.เงินออก : รายการเงินออกจากบัญชี (ยกเว้นรายการตัดเช็ค และรายการตัดบ/ช อัตโนมัติ)
4.ตัดบัญชี : รายการหักบัญชีอัตโนมัติ เช่น ตัดค่าน้ำ ค่าไฟ
5.ตัดเช็ค : รายการจ่ายเช็ค จากการเรียกเก็บเช็คสั่งจ่าย ของเจ้าของบัญชี
6.เช็คคืน : เช็คที่เจ้าของบัญชีนำฝากไว้ และไม่สามารถทำการเรียกเก็บจากผู้สั่งจ่ายได้
7.รายการปรับปรุงเพิ่ม : รายการที่ธนาคารทำการปรับปรุงเพิ่ม
8.รายการปรับปรุงลด : รายการที่ธนาคารทำการปรับปรุงลด

บริการแจ้งเตือน SMS ขยันบอก by ธนาคารกสิกรไทย เหมาะกับใคร ?
1.ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ทุกๆคน
2.และเหมาะมากกับ ผู้ที่ทำการค้า ทำธุรกิจ ไม่ว่ากิจการขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้ทราบยอดเงินเข้า ยอดเงินออกได้แบบละเอียดยิบ สะดวกมากไม่ต้องไปอัพเดทยอดเงินฝากที่ธนาคารบ่อยๆ ลูกค้าโอนเงินมาชำระค่าสินค้า และบริการ ก็จะทราบได้ทันที สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันที ไม่ต้องรอถูกใจทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย “KBANK” น่าจะสมัครใช้บริการ SMS ขยันบอก จะได้รู้การเคลื่อนไหว ของเงินในบัญชี ทั้งยอดคงเหลือ ยอดเงินเข้า ยอดเงินออก ค่าบริการเพียง 20 บาท ต่อเดือน จะได้หมดห่วงเป็นกังวลกับเงินในบัญชี และไม่ต้องเสียเวลา ประหยัดค่าน้ำมันรถ ในการนำสมุดบัญชีเงินฝากไปอัพเดทยอดคงเหลือที่ธนาคาร นะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารกสิกรไทย

Like & Share This :

Comments


 1. By นภาพร

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 2. By bongkoch.

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 3. By Sunisa. Changfok

  ตอบกลับ

 4. By Sunisa. Changfok

  ตอบกลับ

 5. By สมมิตร์.

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By Kingkan

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 6. By ฝน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 7. By วิไลวรรณ

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 8. By kan

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By ไก่

    ตอบกลับ

 9. By AnanMoney

  ตอบกลับ

 10. By พชร

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

  • By ไก่

   ตอบกลับ

 11. By ชายน้อย

  ตอบกลับ

 12. By ZiGDriS

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 13. ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 14. By AnanMoney

  ตอบกลับ

 15. By ธราพงษ์ ขีดวัน

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *