.

บลจ.กสิกรไทย เปิดให้โอนย้ายจาก PVD เข้ามา RMF เพิ่มอีก 8 กอง รวมปัจจุบันมี RMF ครบ 15 กอง


นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ภายใต้พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ปี 2558 ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) สามารถโอนเงินจากกองทุน PVD ที่สะสมอยู่ ไปลงทุนต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อลูกจ้างบริษัทและเพื่อส่งเสริมการเก็บออมเงินเพื่อวัยเกษียณ จึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 บลจ.กสิกรไทยได้เปิดให้โอนย้ายเข้ามาในกองทุน RMF ได้ 7 กองทุน และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เปิดให้โอนย้ายเพิ่มได้อีก 8 กองทุน รวมเป็น 15 กองทุน ซึ่งครอบคลุมกองทุน RMF ทั้งหมดของบลจ.กสิกรไทยในปัจจุบัน

RMF กสิกรไทย 2560, RMF กสิกรไทย 2561

นายเกษตรกล่าวต่อไปว่า กองทุน RMF จำนวน 8 กองทุน ที่เปิดให้โอนย้ายเพิ่มเข้ามาใหม่ ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGBRMF), กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSFRMF), กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF), กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF), กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF), กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGDRMF), กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KS50RMF) และ กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF) ส่วนกองทุน RMF อีก 7 กองทุนที่เปิดให้โอนย้ายไปแล้วก่อนหน้า ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF), กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF), กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF), กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KMSRMF), กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF), กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF) และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGIFRMF) รวมทั้งหมดเป็น 15 กองทุน ซึ่งครอบคลุมนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อาทิ หุ้นและตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ

“การเปิดให้โอนย้ายจากกองทุน PVD เข้ามาใน RMF จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้าง อาทิ กลุ่มที่ลาออกจากงานก่อนอายุเกษียณ หรือเปลี่ยนงานโดยที่บริษัทใหม่ไม่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายปีละ 500 บาทในการคงสมาชิกกองทุนเอาไว้ เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นในการนำเงินออกไปใช้ และไม่ต้องการเสียภาษีเป็นจำนวนมากจากการนำเงินออกจากกองทุน PVD ซึ่งหากลูกค้าโอนย้ายมากองทุน RMF แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าคงสถานะดังกล่าว และยังสามารถนับอายุต่อเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี ถึง ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60 มีมูลค่าเงินรับโอนเข้ามาในกองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย แล้วทั้งสิ้นกว่า 800 ล้านบาท ทั้งนี้การเปิดให้โอนย้ายเข้ามาใน RMF เพิ่มอีก 8 กองทุน รวมทั้งหมดเป็น 15 กองทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ลูกค้าทยอยโอนเข้ามาใน RMF เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้า PVD ที่มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของบลจ.กสิกรไทย และต้องการลงทุนต่อเนื่องกับกองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย และไม่ต้องการโอนย้ายไปยังบลจ.อื่นๆ” นายเกษตรกล่าว
สำหรับคำแนะนำกับลูกค้าที่โอนย้ายมากองทุน RMF นายเกษตรกล่าวว่า ทางบริษัทจะแนะนำให้ลูกค้าสมัครใช้บริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) เพื่อสะดวกต่อการไว้ใช้ตรวจสอบดูยอดเงินลงทุน โดยระบบจะแยกบัญชีระหว่างกองทุน RMF ที่รับโอนเงินมาจาก PVD กับกองทุน RMF เดิมที่ลูกค้ามีการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้เงินในส่วน PVD ที่โอนเข้ามา RMF แล้ว หากลูกค้าต้องการสับเปลี่ยนไปยังกองทุน RMF อื่นๆ ของบลจ.กสิกรไทยในภายหลัง ก็สามารถทำได้ผ่านบลจ.กสิกรไทยโดยตรง แต่จะยังไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนผ่านระบบ K-Cyber Invest ได้ ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมพัฒนาระบบและจะเปิดให้สับเปลี่ยนผ่าน K-Cyber Invest ได้ต่อไปในเร็วๆนี้

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *