.

กองทุนเปิด JUMBO 25 LTF ของ TMBAM Eastspring คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019


กองทุนเปิด JUMBO 25 LTF ของ TMBAM Eastspring คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ในงาน Money Banking Awards 2019

JUMBO 25 LTF

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เข้ารับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) จากกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว (JB25LTF) ภายในงาน Money & Banking Awards 2019 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว เป็นกองทุน LTF ซึ่งคัดเลือกหุ้นใหญ่คุณภาพ 25 ตัวที่ผ่านกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาทั้งในแง่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การจ่ายปันผล และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ รวมทั้งการควบคุมการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม ทำให้กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจตลอดมา รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนชาวไทย ซึ่งปัจจุบันกองทุนในตระกูล JUMBO ของบริษัท มีทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) กว่า 25,198 ล้านบาท (ข้อมูลจาก TMBAM Eastspring ณ 30 มิ.ย. 62) โดยรางวัลในครั้งนี้สะท้อนในเห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทีมงานทุกฝ่าย และพวกเราทุกคนมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ผู้ลงทุนไว้วางใจให้เรามีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ลงทุนที่ดีและยกระดับฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนไทยทุกคน”

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว หรือสนใจสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 หรือ www.tmbameastspring.com

เกี่ยวกับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร และบริหารจัดการการลงทุนในนามของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยสำนักงานในเอเชียมากถึง 10 แห่ง รวมทั้งสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป อีสท์สปริง บริหารสินทรัพย์จำนวน 138,000 ล้านปอนด์ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561) และมอบโซลูชั่นด้านการลงทุนสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ โซลูชั่นสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ โครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ เป็นผู้ลงนามภายใต้ United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

เกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ก่อตั้งโดยมีธนาคารทีเอ็มบีเป็นแกนนำเมื่อตุลาคม 2539 โดยในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด ในเครือของพรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักในการถือหุ้น (ร้อยละ 65) ร่วมกับธนาคารทีเอ็มบี (ร้อยละ 35) โดยในการบริหารงานปัจจุบันได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทจัดการลงทุนในเครือพรูเด็นเชียล เช่นกัน ปัจจุบัน TMBAM Eastspring บริหารสินทรัพย์ประเภทต่างๆกว่า 380,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561)

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น