.

เจ ฟินเทค เพิ่มประสิทธิภาพ สินเชื่อ เจ มันนี่ พร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบเรียลไทม์


เจ ฟินเทค เพิ่มประสิทธิภาพสินเชื่อ เจ มันนี่ พร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบเรียลไทม์ เป็น Non-Bank รายแรกที่ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลแบบเรียลไทม์

สินเชื่อ เจ มันนี่, J Money, Credit Check

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการให้บริการสินเชื่อเจ มันนี่ (J Money) เปิดบริการ สมัครสินเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ เครดิตสกอริ่ง โดยร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID และ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครและตรวจสอบข้อมูลเครดิตในเบื้องต้นของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน J Money รวมทั้งสามารถยืนยันตัวตนการสมัครและยินยอมให้เปิดข้อมูลตนเอง แบบดิจิทัลได้ทันทีจากแพลตฟอร์ม JID ตามมาตรฐานของ NDID ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นไปด้วยความปลอดภัย มั่นใจได้ด้วยการจัดเก็บบนเทคโนโลยีบล็อกเชน และ ถูกต้องตามกฎหมาย

นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัทเจมาร์ท กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เจ ฟินเทคได้พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการสินเชื่อเจ มันนี่มาตลอด เบื้องต้นเมื่อลูกค้าต้องการขอสินเชื่อ จะต้องใช้ระยะเวลาจากที่ใช้เวลา 3-5 วัน ในกระบวนการทางเอกสารแบบอนาล็อกและการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลเครดิต แต่ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ทำให้เราพัฒนาฟีเจอร์ “e-NCB” สำหรับให้ข้อมูลเครดิต ในกระบวนการ เครดิตสกอริ่งแบบดิจิทัล “e-Scoring” ทำให้ลดเวลาในการตรวจสอบผลอนุมัติเบื้องต้น (Pre-Approval) เหลือเพียง 3 นาที ด้วยการเชื่อมต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลเครดิตทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ขั้นต้น ว่าผู้ขอสินเชื่อไม่มีความเสียหายในประวัติทางการเงินใดๆ จากระบบฐานข้อมูลเครดิตบูโร โดยทำงานร่วมกับ แพลตฟอร์ม JID ของ เจ เวนเจอร์ ที่เป็นระบบ “e-KYC ” สำหรับการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมการเงินแบบดิจิทัล ที่เชื่อมต่อบนโครงข่าย NDID ทำให้ลูกค้าเห็นโอกาสที่จะได้ได้รับอนุมัติวงเงินอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอลุ้นนาน

โดยหลังจากนี้เจ ฟินเทคก็ได้เร่งพัฒนาระบบการให้สินเชื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ด้วยการทำงานแบบ paperless ด้วยกระบวนการตอบรับวงเงินสินเชื่อและสัญญา ผ่านระบบ “e-Contract” ผ่านกระบวนการ “e-Signature” ทั้งนี้ระบบงานและเทคโนโลยีทั้งหมด ของ เจ มันนี่ แอปพลิเคชัน พัฒนาและดูแลโดย เจ เวนเจอร์ส ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายแรก (Non-Bank) ที่เปิดให้บริการสินเชื่อดิจิทัลได้แบบเรียลไทม์

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร กล่าวว่า “สำหรับความร่วมมือกับบริษัท เจ ฟินเทค ในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวของการขยายการให้บริการด้านข้อมูลเครดิตให้สอดคล้องไปกับรูปแบบการใช้ชีวิตทางการเงินในยุคนี้ เนื่องจากปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมดิจิทัล มีการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเครดิตบูโรเองก็ได้พัฒนาทั้งระบบประมวลผล การรายงานผลข้อมูล และการให้บริการให้มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายช่องทาง โดยการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของบุคคล ป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการฉ้อฉลในการกู้ยืมอีกด้วยและมั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองดูแลและรักษาความลับด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล”

นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID กล่าวว่า “เพื่อรองรับการเติบโตของการทำธุรกรรมดิจิทัลในประเทศไทย สิ่งสำคัญที่ทั้งฝั่งของผู้ทำธุรกรรม และผู้ให้บริการ ต้องการคือ ความมั่นใจว่าบุคคลที่ทำธุรกรรมนั้นคือบุคคลนั้นอย่างแท้จริง อันเป็นก้าวแรกของความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดิจิทัล ซึ่ง NDID เองเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บริการ NDID มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมดิจิทัล และสามารถนำไปต่อยอดไปสู่ขั้นตอนอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย NDID Platform มีความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจากดำเนินงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนอีกทั้งเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหลายภาคส่วนในการให้บริการ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งหมดนี้จะส่งเสริมและรองรับการเติบโตของการทำธุรกรรมดิจิทัลได้เป็นอย่างดี”

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือบริษัทเจมาร์ท ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม JID เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กล่าวว่า “JID เป็น บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามมาตรฐานของ NDID โดยการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลนั้น เป็นการพิสูจน์ตัวตนเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ กองทุนออนไลน์ และประกันภัย เป็นต้น การยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน JID นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มั่นใจในความปลอดภัยอีกขั้นตอน ด้วยระบบเปรียบเทียบใบหน้าเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric) จากข้อมูลทางกายภาพเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน และมั่นใจในความโปร่งใสด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน”

สำหรับบริการ สมัครสินเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง โดย J Money มีขั้นตอนการทำงานง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน J Money โดยลูกค้าลงทะเบียนและเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ จากนั้นกรอกข้อมูลพื้นฐานบุคคลในการสมัครสินเชื่อ และให้ความยินยอมในเปิดข้อมูลเครดิตของตนกับเครดิตบูโรแบบ e-NCB และเลือกว่าจะยืนยันตัวตนดิจิทัล ด้ว แอปพลิเคชัน JID (e-KYC) จากนั้นระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์ และโอกาสอนุมัติวงเงินต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน J Money ได้ทั้งทางระบบ Android และ iOS

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *