.

ไอแบงก์ เปิดให้ รีไฟแนนซ์บัตรฯ รีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคล ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน


ไอแบงก์ ช่วยคุณเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน หรือรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคล ให้วงเงินสูง คิดอัตรากำไรต่ำ ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อไอแบงก์, รีไฟแนนซ์บัตร, รีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคล

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดโอกาสทางการเงินให้ผู้ที่ต้องการ เสริมสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตประจำวัน หรือรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA) ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย คิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 5.25% ต่อปี ผ่อนได้นาน 15 ปี

โครงการ สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน เป็นสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแบ่งเบาภาระทางการเงิน โดยผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย ที่ปลอดภาระหนี้ หรือลูกค้าที่มีหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย และปัจจุบันมีสินเชื่อบุคคลอยู่กับธนาคาร และประสงค์ต้องการวงเงินส่วนเพิ่ม สามารถนำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อภายในกรอบวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยธนาคารคิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 5.25% ต่อปี (SPRL – 2.50%) สำหรับกลุ่มลูกค้า ที่มีอาชีพมั่นคง พนักงานองค์กรขนาดใหญ่ ลูกค้าที่เป็นมุสลิม หรือกลุ่มลูกค้าที่มีสินเชื่อบุคคลเดิมของธนาคาร และคิดอัตรากำไร 6.25% ต่อปี (SPRL-1.50%) สำหรับลูกค้าทั่วไป (ปัจจุบัน SPRL = 7.75% ) เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 15 ปี หรือตามอายุผู้ขอสินเชื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี สำหรับบุคลลทั่วไป และไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้พิพากษา และอัยการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call center 1302 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารทางเว็บไซต์ www.ibank.co.th

*หมายเหตุ:
1. “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”

2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น