.

โฮมโปร ชวน “ช้อปรักษ์โลก เพียงลดใช้ถุง” รับฟรีทันที 10 คะแนน!!


Homepro ช้อปรักษ์โลก ลดใช้ถุง

นางสาวอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เล็งเห็นว่าถุงพลาสติกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีอายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และหากนำไปเผาทำลายก็จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกตามมา จึงจัดโครงการ “No Bag ช้อปรักษ์โลก เพียงลดใช้ถุง” ด้วยการเชิญชวนให้ผู้มาจับจ่ายสินค้าปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดการสร้างขยะส่วนเกินที่จะเกิดขึ้น และลดการผลิตถุงพลาสติกที่จะสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

โครงการ “No Bag ช้อปรักษ์โลก เพียงลดใช้ถุง” งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการสร้างขยะ และลดการผลิตถุงพลาสติกที่จะสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกโฮมการ์ด เพียงช้อปสินค้าแผนกใดก็ได้ที่โฮมโปร 78 สาขาทั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ไม่รับถุงช้อปปิ้ง ณ จุดแคชเชียร์ รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ตั้งแต่บาทแรกที่ใช้จ่ายเริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

“โฮมโปร” มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่และจริงใจในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และ “โฮมโปร” ขอยืนยันเจตนารมณ์อันดีนี้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ดีมีความสุข และเปี่ยมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป คุณอรพินกล่าวปิดท้าย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น