.

ธ.ออมสิน ช่วยภัยน้ำท่วม ให้กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ปีแรก พร้อมให้พักชำระหนี้


ธนาคารออมสิน ช่วยภัยน้ำท่วม ให้วงเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ชำระ 5 ปี ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี จากนั้นคิด 1% ต่อเดือน พร้อมบรรเทาผลกระทบให้ลูกค้าทุกประเภทสินเชื่อ ด้วยการให้พักชำระหนี้สำหรับลูกค้าทุกประเภทสินเชื่อ ตามความเหมาะสม
gsbank-loan-50000-0-1
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการที่เกิดเหตุอุทกภัย น้ำท่วมหลายแห่งในพื้นที่ต่างๆ ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของลูกค้า และออกเยี่ยมเยียนประชาชนและลูกค้าในพื้นที่ และนำถุงยังชีพออกแจกจ่าย พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ได้ออกมาตรการด้านสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปด้วย “สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน” โดยให้สิทธิ์ในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี (ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก) หลังจากนั้น ปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติคือ ร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยติดต่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกัน ซึ่งสามารถใช้หลักประกัน 2 แบบ คือ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันก็ได้

“ธนาคารออมสินได้ผ่อนปรนสินเชื่อประเภทนี้ ให้สามารถนำไปบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมได้หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมหรือซื้ออุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพที่เสียหาย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพภายหลังน้ำลดแล้ว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามความจำเป็น” นายชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ ยังบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสามารถพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 – 3 ปี หรือชำระเงินต้นบางส่วนไม่เกิน 2 ปี หรือระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยปกติ 100% หรือชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% หรือขยายระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น หรือไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญากู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้ ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือ MyMo Call Center 1143

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *