.

ออมสิน เปิดตัว 3 บัตรเครดิต คอนเซ็ปต์ตามสมัยเศรษฐกิจ “สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง”


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัยตามยุคสมัย ธนาคารออมสินจึงได้เปิดให้บริการ “บัตรเครดิต” ซึ่งได้กำหนดขอบเขตของการใช้จ่ายจากความเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ต้องการให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทุกการใช้จ่าย จึงกำหนดแนวคิดของบัตรเครดิตไว้ว่า “สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง” ซึ่งนับว่าเป็นบัตรเครดิตใบแรกของธนาคารออมสิน เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยงานเปิดตัวได้จัดขึ้น ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์

gsbank-3-visa-credit-card

“บัตรเครดิตบัตรนี้ ธนาคารออมสินจะเป็นผู้ให้บริการและดูแลลูกค้าผู้ถือบัตรเอง เพื่อการวางแผน การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ธนาคารฯ มอบผ่านการใช้จ่าย “สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง” เพื่อความสุขที่มากกว่าจากการใช้จ่ายวงเงินบัตรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น วางใจให้ออมสินไปกับคุณทุกเส้นทาง วางใจให้ออมสินเสริฟมื้อพิเศษให้คุณ วางใจให้ออมสินดูแลทุกการใช้จ่าย และวางใจให้ออมสินมอบสุขภาพที่ดีให้กับคุณ” นายชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้ บัตรเครดิตที่เปิดให้บริการครั้งนี้มี 3 ประเภท ครอบคลุมลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) บัตรเครดิตสำหรับกลุ่มลูกค้า High End, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส (GSB Precious Credit Card) สำหรับกลุ่มลูกค้า Middle Income ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม (GSB Premium Credit Card) บัตรเครดิตสำหรับลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป หรือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงาน/มีเงินเดือนประจำ เพื่อให้การใช้จ่ายในทุกวันเป็นเรื่องง่าย พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อความคุ้มค่าสำหรับทุกการใช้จ่าย

สำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้สมัครบัตร จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปสำหรับบัตรหลัก อายุ 18 ปีขึ้นไปสำหรับบัตรเสริม มีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีเงินเดือนประจำ) หากเป็นเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ธนาคารฯ คิดค่าธรรมเนียมบัตรต่ำที่สุด ในระบบสถาบันการเงิน โดยให้วงเงินบัตรสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของยอด และ/หรือเงินฝากเผื่อเรียก, สลากออมสิน ตราสารสิทธิ์ในหนี้ และ/หรือกองทุนที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใช้อ้างอิง แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ธนาคารฯ กำหนดไว้แต่ละประเภทของบัตร

ในส่วนของรูปแบบบนหน้าบัตร ได้สื่อสารผ่านลายดอกไม้ที่คงรักษาเอกลักษณ์และสืบสานความ เป็นไทย โดยบัตรพรีเชียส และ บัตรพรีเมี่ยม ใช้ ลายดอกพุดตาน ดอกไม้มงคลเป็นลายหน้าบัตร ส่วนบัตรเพรสทีจ ใช้ ดอกลิลลี่ ดอกไม้ที่แสดงถึงความรักเป็นลายหน้าบัตร ขณะที่จุดเด่นของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ และบุคลิกภาพ หรือนิสัยของคนไทย คือ การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีย์ โดยธนาคารออมสิน ยังร่วมมอบ คะแนนบุญ ในการทำประโยชน์คืนสู่สังคมตามประเภทของการบริจาคที่ลูกค้าแสดงเจตจำนง โดยผ่านการสะสมคะแนนบุญ ซึ่งเป็นคะแนนสะสมที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ ที่ธนาคารมอบให้เป็นพิเศษ นอกเหนือจากคะแนนปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร 02-299-8888 ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทางได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น