.

ธ.ออมสิน จัดให้! “สินเชื่อ SMEs สุขใจ” อนุมัติไว ดอกเบี้ยถูก ผ่อนชำระนาน


ธนาคารออมสิน หนึ่งในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดโครงการ “สินเชื่อ SMEs สุขใจ” ธุรกิจเล็ก หรือ ใหญ่ ก็ไปได้สวย อนุมัติไว ดอกเบี้ยถูก ผ่อนชำระนาน สำหรับลูกค้าธุรกิจ SMEs รายใหม่ และรายเดิม วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ยื่นขอสินเชื่อ ได้แล้ววันนี้ไปจนถึง 30 ก.ย. 2557

สินเชื่อ : สินเชื่อ SMEs สุขใจ @ ธนาคารออมสิน

สำหรับ : ลูกค้าใหม่ / ลูกค้าเดิมที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs / ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถว / ลูกค้าสินเชื่อสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป / วิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทาน

ระยะเวลา : 13 มิ.ย. 2557 – 30 ก.ย. 2557

วงเงิน : สูงสุด 10 ล้านบาท
*มีทั้งเงินกู้ระยะยาว และเงินกู้ระยะสั้น
*เป็นไปตามเงื่อนไข และการพิจารณาของธนาคารฯ

อัตราดอกเบี้ย : เงินกู้ระยะยาว
@ ปีที่ 1 อัตรา MLR – 1%
@ หลังจากนั้น ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MLR
*ณ มิ.ย. 57 อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ 6.875% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย : เงินกู้ระยะสั้น
@ ปีที่ 1 อัตรา MOR – 1%
@ ปีต่อไปเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
*ณ มิ.ย. 57 อัตราดอกเบี้ย MOR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ 7.25% ต่อปี

สินเชื่อ SMEs สุขใจ
เทคนิคและการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนการขอสินเชื่อธุรกิจ SME จะง่าย ได้ไว ได้วงเงินเยอะ เริ่มจากวิธีการดังนี้
1.)จดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น หจก. หรือ บจก. เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอสินเชื่อ เพราะธุรกิจก็เสมือนตัวบุคคลที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ธุรกิจก็เช่นกันจำเป็นต้องมีเอกสารเหล่านี้เพื่อแสดงตัวตน และเป็นหลักฐานในการประกอบกิจการของเรา ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนควรรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะปกติธนาคารจะกำหนดระยะเวลา หรือประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 – 2 ปี โดยพิจารณาหรืออ้างอิงจากเอกสารเหล่านี้

2.)จัดทำบันทึก ทำบัญชี บันทึกยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สต็อกสินค้า ของกิจการให้ละเอียดที่สุด หรือสรุปข้อมูลเหล่านี้เป็นรายเดือน รายปี รวมถึงจัดเก็บบิลซื้อ บิลขายไว้ให้ครบถ้วน เพราะเอกสารเหล่านี้ธนาคารจะใช้ในการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของเรา

3.)เดินบัญชีกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง รายได้จากกิจการ ควรนำฝากเข้าบัญชีธนาคารให้มากที่สุด ทั้งหมดยิ่งดี เดินบัญชีให้บ่อยที่สุด ถอนเงินจากบัญชีตามความจำเป็นของกิจการ ไม่ถอนเงินทีเดียวทั้งก้อน หรือทั้งหมดในคราวเดียว ในวันเดียวกัน ยอดเงินในการเดินบัญชีนี่แหละที่ธนาคารจะใช้พิจารณาเทียบกับ ข้อมูลในข้อ 2.) เช่นถ้าเราแจ้งว่าเรามียอดขายเดือนละ 800,000 บาท และมีผลการเดินบัญชี เดือนละ 500,000 บาท – 800,000 บาท ข้อมูลของเราจะมีความน่าเชื่อถือ และง่ายในการที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะทำเรื่องขออนุมัติวงเงิน

4.)ประวัติเครดิตก็สำคัญ ชำระสินเชื่อที่มีอยู่ให้ตรงกำหนด ไม่ค้างชำระ ถ้าละเลยไม่ใส่ใจเรื่องง่ายๆอาจจะกลายเป็นเรื่องยาก เพราะรายงานเครดิตบูโรจะแสดงผลย้อนหลัง 2 ปี สำหรับนิติบุคคล และ 3 ปี สำหรับบุคคลธรรมดา ดังนั้นควรรักษาประวัติเครดิตไว้ให้ดีที่สุด

5.)และมีหลักประกัน อาทิเช่น เงินฝาก / ที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด หรือสลากออมสินพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2557 หรือโทร Call Center 1115

ขอบคุณข้อมูล ภาพประกอบจากธนาคารออมสิน

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น