.

“มีทีเด็ด” เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 99 วัน รุ่น 3 ดอกเบี้ย 2.59% ธ.ออมสิน


gsb-saving-deposit-99-daysธนาคารออมสิน ออกโปรโมชั่น เงินฝาก ดอกเบี้ยสูง  ฝากสั้น ดอกเบี้ยสูง  ก่อนใครเพื่อน  กับ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 99 วัน รุ่น 3 รูปแบบใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.59% ต่อปี ให้คุณได้เก็บออม และมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนตลอดเวลา

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ – 28 ก.พ.56

จุดเด่น :
-ดอกเบี้ยสูง 2.59% ต่อปี “สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ทั่วๆไป”
-ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ฝาก
-เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท “เป็นจุดเด่น ที่ใครๆก็สามารถฝากได้”
-ถอนเงินเท่าใดก็ได้
บุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่หักภาษี “นี่หละครับ คือทีเด็ด ที่แบงค์ไหนๆ ก็สู้ได้ยาก”
-สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
-สาขาให้บริการค่อนข้างมาก
-มั่นคง ปลอดภัย หายห่วง เนื่องจากเป้นธนาคารของรัฐ

จุดที่ต้องพิจารณา :
-มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนยอดเงินฝาก และดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน
-การถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบ 99 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝาก จะเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราร้อยละ 0.75 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่เกินดอกเบี้ยที่จะได้รับจากจำนวนเงินที่ถอนนั้น “แบบเขี้ยว เหมือนกันนะ”
-นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศสรรพากร

ถ้าพิจารณาในแง่ ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ (แต่มีระยะเวลา สั้นๆ) หรือมองได้อีกแง่นึงก็เป็น เงินฝากประจำ 3 เดือน นิดๆ คู่แข่งที่พอเปรียบเทียบกันได้ในแง่ของผลตอบแทนที่ผู้ฝากจะได้รับ จะมีดังนี้
-เงินฝากไม่ประจำ ดอกเบี้ยสูง 3.00% ของ ME by TMB แต่อาจจะไม่สะดวกเพราะเป็นบัญชีเงินฝากแบบ Electronic
-เงินฝากไม่ประจำ ดอกเบี้ยสูง 3.00% ของ LH Bank (อ่าน Review+ ที่นี่) แต่ก็ไม่สะดวกอีกหละครับ เพราะสาขาให้บริการค่อนข้างน้อย อีกทั้งเป็นธนาคารขนาดเล็ก ไม่มั่นคงเท่าธนาคารออมสิน

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

Like & Share This :

Comments


  1. Code
  2. By AnanMoney