.

ธ.ออมสิน พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อ “บ้านประชารัฐ” วงเงินกู้ 7 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท


ออมสิน พร้อมปล่อยกู้ “บ้านประชารัฐ” วงเงินกู้ 7 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท ผู้มีรายได้น้อย-อาชีพอิสระ-มีรายได้ประจำ มีสิทธิ์กู้!!!

สินเชื่อบ้าน ประชารัฐ ธ.ออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำภายใต้ “โครงการบ้านประชารัฐ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอในวันนี้ (15 มีนาคม 2559) โดยธนาคารออมสินได้จัดสรรวงเงิน 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี ปล่อยกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับซื้อบ้านใหม่หรือที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ หรือบ้านมือสอง ที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐเท่านั้น (ที่ดินพร้อมบ้าน หรือห้องชุด) แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นบ้านหลังแรก หรือจะกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน รายละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท รวมทั้งการปล่อยกู้เพื่อต่อเติม/ซ่อมแซมบ้านในที่ดินของตนเอง วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท หลักเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อแบบมาก่อนได้ก่อนเมื่อหมดวงเงินถือว่าสิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ไม่จำกัดรายได้ผู้กู้ แต่สัดส่วนภาระผ่อนชำระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวม (DTI) ต้องไม่เกิน 50% กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นขั้นบันไดในช่วง 6 ปีแรก ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 วงเงิน คือ

1.วงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท
ปีที่ 1 ดอกเบี้ยคงที่ 0% เงินงวดประมาณ 3,000 บาท
ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยคงที่ 2% เงินงวด 3,000 บาท
ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ยคงที่ 5% เงินงวด 4,000 บาท
ปีที่ 7 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-1.475% เงินงวด 4,500 บาท
*ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสิน = 7.475%

2.วงเงินกู้ 700,001 บาท – 1.5 ล้านบาท
ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยคงที่ 3% เงินงวด 7,200 บาท
ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ยคงที่ 5% เงินงวด 8,600 บาท
ปีที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกบี้ย MRR-1.475 ถึง MRR-1.725% เงินงวด 7,900 – 9,100 บาท

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ นั้น เป็นผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ภายใต้เงื่อนไข ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัย ไม่มีชื่อหรือเคยเป็นเจ้าบ้าน ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานยื่นกู้ และต้องมีชื่อเป็นผู้อาศัย ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี

“การปล่อยกู้โครงการบ้านประชารัฐไม่ทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้น เพราะยังคงเงื่อนไขวิเคราะห์สินเชื่อตามปกติ เพียงแค่ปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีความสามารถชำระหนี้โดยให้ดอกเบี้ยถูกลง เพื่อให้ผ่อนค่างวดถูกลง เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น โดยรัฐบาลไม่ต้องชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้ธนาคารออมสินจากโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่สนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและดอกเบี้ยถูกไม่ได้มุ่งหวังกำไร เพียงแต่สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ขาดทุน คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อให้ ผู้มีรายได้น้อยราว 2 หมื่นราย หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 1 ล้านบาท”นายชาติชาย กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือ MyMo Call Center 1143

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น