.

[มาแล้ว]ออมสิน ออก สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 แจกรถเพิ่ม!! 216 คัน


ออมสิน ดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 ลุ้นรับรางวัลพิเศษ มากมายมูลค่าของรางวัลรวม 28 ล้านบาท เปิดขายวันนี้เป็นวันแรกที่งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 Money Expo Year-End 2018 และที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เปิดจำหน่าย 600 ล้านหน่วย หมดแล้วหมดเลย

 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี, ออมสินแจกรถ

ระยะเวลาของกิจกรรม : รับฝากตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจำหน่ายครบ 600 ล้านหน่วย

สำหรับสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 510 อายุสลาก 5 ปี เปิดรับฝากหน่วยละ 100 บาท (1 หน่วย ต่อ 1 หมายเลข) นอกจากจะได้ลุ้นรางวัลจากแคมเปญพิเศษดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนตามปกติของเงินฝากประเภทนี้ คือ เมื่อถือสลากตลอด 5 ปี จะได้ลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลเลขสลากทุกวันที่ 1 ของเดือน จำนวน 60 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก โดยมีรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 5 ล้านบาท หมุน 3 ครั้ง รางวัลที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 100,000 บาท หมุน 5 ครั้ง รางวัลที่ 3 มูลค่าเงินรางวัล 10,000 บาท หมุน 5 ครั้ง รางวัลที่ 4 มูลค่าเงินรางวัล 5,000 บาท หมุน 10 ครั้ง รางวัลที่ 5 มูลค่าเงินรางวัล 1,500 บาท หมุน 20 ครั้ง รางวัลเลขท้าย 6 ตัว มูลค่าเงินรางวัล 400 บาท หมุน 2 ครั้ง รางวัลเลขท้าย 5 ตัว มูลค่าเงินรางวัล 300 บาท หมุน 2 ครั้ง และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว มูลค่าเงินรางวัล 150 บาทหมุน 4 ครั้ง (กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2)

ผลตอบแทนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี
• เมื่อฝากครบ 5 ปี จะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 4 บาท
• ฝากครบ 4 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 2.50 บาท
• ฝากครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 1.50 บาท
• ฝากครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท
• ฝากครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.25 บาท
• และฝากครบ 3 เดือนแต่ไม่ถึง 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
เมื่อคิดเป็นผลตอบแทนขั้นต่ำเฉลี่ยต่อปีแล้ว หากฝากไม่ถึง 1 ล้านบาท จะได้ 0.80% ต่อปี ฝาก 1 ล้านบาท จะได้ 1.52% ต่อปี ฝาก 10 ล้านบาท จะได้ 1.592% ต่อปี ฝาก 100 ล้านบาท จะได้ 1.602% ต่อปี ฝาก 1,000 ล้านบาท จะได้ 1.75% ต่อปี

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม :

1. เป็นบุคคลธรรมดาและฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 (บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)

2. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน และ ณ วันที่ออกรางวัลต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

3. ต้องเป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. ฝากสลากออมสินพิเศษทุก 100 บาท หรือ 1 หน่วย (1 หมายเลข) มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ตามจำนวนหน่วยที่ฝากโดยไม่จำกัดจำนวน

2. การออกรางวัลแต่ละครั้ง ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล (รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด) หากออกรางวัลได้ผู้มีสิทธิ์ซ้ำกัน คณะกรรมการฯ จะยกเลิก และออกรางวัลใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ถูกรางวัลทดแทนต่อไป แต่หากผู้ถูกรางวัลได้รับรางวัลในการออกรางวัลครั้งก่อนแล้ว ยังมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลในการออกรางวัลครั้งใหม่ได้อีก

3. สลากออมสินพิเศษที่มีการถอนคืนก่อนออกรางวัล ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วิธีและกำหนดการออกรางวัล :

1. ใช้เครื่องออกเลขสลากวงล้อหมุนด้วยมือในการออกรางวัล

2. ทำการออกรางวัล จำนวน 12 ครั้ง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2561  จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 18 รางวัล

–  รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4×2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล

–  รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

–  รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

 ครั้งที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จำนวน 18 รางวัล

–  รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4×2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล

–  รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4×2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4×2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 9 วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน 18 รางวัล

–  รถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 10 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 11 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 2 รางวัล

–  รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 12 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 18 รางวัล

– รถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น E 350 e Avantgarde จำนวน 2 รางวัล

– รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

– รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

3. ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันจับรางวัล

4. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจดหมายแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *