.

“ปี 2556″ ข้าราชการ สมาชิก กบข. กู้สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% 7 เดือน วงเงิน 100% @ โครงการบ้าน ออมสิน-กบข


GSB-Home-Loan-for-gpf-member-2013ธนาคารออมสิน “GSB” และกบข. จัดให้ข้าราชการ สมาชิก กบข. แล้วกับสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 0% นาน 7 เดือน วงเงินสูง 100% ผ่อนสบายๆได้นาน 30 ปี

สินเชื่อบ้าน : โครงการบ้าน ออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.

สถาบันการเงิน : ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ *เว้นแต่กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัด ตกลงเป็นอย่างอื่น*

ระยะเวลา : ยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2556

สำหรับ : ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัด ทำบันทึกข้อตกลงหักเงินเดือนผู้กู้ นำส่งชำระหนี้

โปรโมชั่น : ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ดอกเบี้ย 0% 7 เดือนแรก สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 30 ปี

วัตถุประสงค์ :
+เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร(บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์) หรือห้องชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
+เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของตนเอง/คู่สมรส/หรือบิดามารดา(ตนเองหรือคู่สมรส)
+เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
+เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารหรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรส
+เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรส จากสถาบันการเงินอื่น
+เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
+เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันการเงินอื่นและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค(RePlus)
+กรณีลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค(GSB Plus)

วงเงินให้กู้ :
+กรณีกู้สินเชื่อเคหะ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร
+กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทให้กู้ได้ไม่เกิน 80 % ของราคาซื้อขายจริง
+กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค กำหนดวงเงินให้กู้ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินให้กู้ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ :
กรณีกู้สินเชื่อเคหะ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็น 2 ทางเลือก ดังนี้
1.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
@ เดือนที่ 1-7 = 0.00% ต่อปี
@ เดือนที่ 8-12 = MLR-3.00% ต่อปี
@ ปีที่ 2 = MLR-2.00% ต่อปี
@ ปีที่ 3 = MLR-0.50% ต่อปี
*ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ไม่ต่ำกว่า MLR-1.00% ต่อปี*

1.2 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามประกาศของธนาคาร มี 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 :
@ ปีที่ 1 = 1.25% ต่อปี
@ ปีที่ 2 = MLR-2.00% ต่อปี
@ ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MLR-0.50% ต่อปี

แบบที่ 2 :
@ ปีที่ 1-3 = 4.5% ต่อปี
@ ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MLR-0.50% ต่อปี

แบบที่ 3 (กรณีผู้กู้ประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ)
@ ปีที่ 1-3 = 4.25% ต่อปี
@ ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MLR-0.50% ต่อปี
*ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วงลอยตัวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานแต่ไม่ต่ำกว่า MLR-1.00% ต่อปี

กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค กำหนดอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร*
หมายเหตุ :
+ณ 16/04/56 อัตราดอกเบี้ย MLR = 7.00% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ :
+กรณีกู้สินเชื่อเคหะ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี เมื่อนับระยะเวลากู้รวมกับอายุผู้กู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 65 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นหน่วยงานที่มีอายุผู้กู้ให้ทำงานเกิน 60 ปี ให้กำหนดระยะเวลากู้เป็นไปตามอายุของผู้กู้ที่หน่วยงานสามารถหักเงินนำส่งได้แต่ไม่เกิน 70 ปี
+กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค กำหนดระยะเวลากู้ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม :
+ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ กรณีเป็นการประเมินโดยธนาคาร และค่าตรวจสอบหลักประกัน
+กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร ต้องการเข้าโครงการออมสิน-กบข.ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร(อัตราการเรียกเก็บให้เป็นไปตามค่าธรรมเนียมในการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ)
+ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การผ่อนชำระเงินกู้่ : หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ต้องทำข้อตกลงกับธนาคาร และทำหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้ นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่เป็นข้าราชการ และเป็นสมาชิก กบข. ที่กำลังจะซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือตกแต่งบ้าน ฯ อย่าพลาดโครงการนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ นะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ www.gpf.or.th

Like & Share This :

Comments


 1. By อาทิตย์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 2. By Tuwae

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 3. By น้องกาย

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 4. By Rave

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 5. By สอบถาม

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 6. By สอบถาม

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 7. By อิทธิพล เต๋า

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 8. By waanwaan

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 9. By อีฟ

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 10. By สอบถาม

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 11. By ภัทรฤทัย พรหม.....

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 12. By น้องดี

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 13. By นางเรณู กิจ...

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By เรณู กิจ...

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

   • By เรณู กิจ...

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 14. By Nakin

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 15. By ซื้อบ้าน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 16. By Pong.

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 17. By Topsky

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 18. By แสนดี

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 19. By May

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 20. By Sgt.เอก

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 21. By nun

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 22. By เกียรติก้อง

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 23. By โมจิ

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 24. By ข้าราชการน้อยๆ

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 25. ตอบกลับ

  • By ชำนาญ

   ตอบกลับ

   • By AnanMoney

    ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 26. By Polkij

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 27. By อยากรู้

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 28. By oad

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 29. By พยาบาลตัวน้อย

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 30. By Sitanun

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 31. By สอบถาม

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น