.

ป๋ามาก! ดอกเบี้ยสูงสุด 10% เงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษ เกษียณสุขสันต์ @ ธ.ออมสิน 10 เดือน รับดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่เสียภาษี


gsb-happy-retirement-saving-10-months-up-to-10-percentป๋า & สปอร์ต จริงๆเลย ธนาคารออมสิน รอบนี้จัดหนักให้ไม่ยั้งกับ โปรโมชั่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ สำหรับวัยเกษียณ ดอกเบี้ยสูงสุดแล้ว 10% จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี

บัญชีเงินฝาก : เผื่อเรียกพิเศษ เกษียณสุขสันต์

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 10 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : วันที่ 1 – 30 เมษายน 2556

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

สำหรับ : ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิม ประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เท่านั้น

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท
*ฝากไม่ถึง 3 ล้านบาท ฝากเพิ่มได้ ตามเงื่อนไขธนาคาร*

อัตราดอกเบี้ย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 10.00%* ต่อปี
เดือนที่ 1 – 3 : ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
เดือนที่ 4 – 6 : ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 9 : ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
เดือนที่ 10 : ดอกเบี้ยสูงสุด 10.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงตลอดระยะเวลาการฝาก เท่ากับ 3.25% ต่อปี*
*เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.82% ต่อปี ของธนาคารอื่นๆ ที่ต้องเสียภาษี*

การคำนวณดอกเบี้ย : คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน

ตัวอย่างคำนวณดอกเบี้ยรับ
gsb-happy-retirement-saving-interest-calculate

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ย ทุกเดือน โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีคู่โอน

จุดเด่น :
+คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
+จ่ายดอกเบี้ย ทุกเดือน
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+มีสาขาให้บริการ เป็นจำนวนมาก
+บุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี
+ถอนเงินเท่าใดก็ได้

จุดที่ต้องพิจารณา :
+สำหรับผู้ฝาก ที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไปเท่านั้น **อายุไม่ถึง อยากฝาก ก็ฝากในชื่อ คุณพ่อ หรือคุณแม่ ที่อายุถึงเกณฑ์ ก็ได้จ๊า*
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ ในแต่ละรอบ ไม่ทบกับเงินต้นที่ฝากไว้
+ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเผื่อเรียก เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
+ถอน หรือ ปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
+ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้เพียง 1 บัญชี และฝากได้เพียง 1 ครั้ง
+กรณีเงินฝากไม่ถึง 3,000,000 บาท หากผู้ฝากต้องการฝากเพิ่ม ให้ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป และให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค
+ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
+กรณีเปิดบัญชีร่วมผู้ฝากร่วมแต่ละคนต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

แฟนๆ อนันต์มันนี่ วัยเกษียณ หรือหากอายุไม่ถึงก็ฝากในชื่อคุณพ่อ หรือคุณแม่ก็ได้จ๊ะ ฝากประจำระยะเวลาไม่ถึงปี เพียง 10 เดือน ให้เงินช่วยทำงาน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รับดอกเบี้ยสูงสุด 10% ต่อปี ในเดือนสุดท้าย เชิญเปิดบัญชี เริ่มฝากกับ บัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษ เกษียณสุขสันต์ ถอนก่อนได้ ไม่มีค่าปรับ รับดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2556 ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ นะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น