.

ธอส. ชูสินเชื่อบ้าน พ่วงโปรโมชั่น 4 ฟรี!! ในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ 2016


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน มอบของขวัญส่งท้ายปี 2559 กับ “สินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส.” อัตราดอกเบี้ย 0.63% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท (1) ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง (2) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (4) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ พร้อมแนะนำทรัพย์ NPA ที่เตรียมนำออกประมูลเสนอแคมเปญสุดพิเศษดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน ด้านเงินฝากจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ในงานและสมัครใช้บริการ PromptPay กับธนาคารจะได้รับตุ๊กตาหมี Cotton หรือ Choco ฟรี!! หรือทำรายการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ธอส. แสดงสลิปการทำรายการจำนวน 10 ใบ รับข้าวสารหอมมะลิ A-Rice จำนวน 1 ถุง (ขนาด 1 กิโลกรัม) ฟรี!! ในงาน “Thailand Smart Money กรุงเทพฯ 2016” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559

สินเชื่อบ้าน ธอส

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน ธอส. จึงได้ร่วมออกบูธในงาน “Thailand Smart Money กรุงเทพฯ 2016” โดยเตรียมผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรไปให้บริการลูกค้าประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปี 2559 นำโดย โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5 เดือนแรกเท่ากับ MRR – 6.12% ต่อปี (หรือเท่ากับ 0.63% ต่อปี คิดจากดอกเบี้ย MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี) เดือนที่ 6 – 36 ดอกเบี้ย MRR – 3.12% ต่อปี (หรือเท่ากับ 3.63% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ฟรี!!! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินโดยมีเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจำนอง ณ สำนักงานที่ดินภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ธนาคารอนุมัติเงินกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900 / 2,800 / 3,100 บาท ตามวงเงินกู้) 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ 4.ฟรีธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนองกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ธนาคารยังเตรียมเจ้าหน้าที่แนะนำข้อมูลของ บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลเด่น ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง ธอส. ได้กำหนดนำออกประมูลในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จัดแคมเปญพิเศษ “เงินดาวน์ผ่อนได้” เฉพาะผู้ที่ชนะการประมูล หรือ ซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารภายในปี 2559 เงื่อนไขผ่อนชำระเงินดาวน์ได้สูงสุดถึง 20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานถึง 24 เดือน หากเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80 % ผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี ผู้ที่สนใจทรัพย์ NPA สามารถติดต่อเข้าขอเข้าชมทรัพย์จริงได้ที่ฝ่ายบริหาร NPA โทร 0-2202-1822, 0-2202-1582 และ 0-2202-1016 กรณีทรัพย์สินในภูมิภาค โทร 0-2202-1170 และ 0-2202-2036 หรือที่ www.ghbhomecenter.com

ด้านเงินฝากสำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ PromptPay กับ ธอส.และนำใบจองสิทธิ์ไปสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่สาขาของธนาคารตั้งแต่วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 และได้รับการยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับฟรี!! “ตุ๊กตาหมี Cotton หรือ Choco ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตร ATM ธนาคารใดก็ได้ทำรายการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ธอส. โดยไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ และแสดงสลิปการทำรายการจำนวน 10 ใบ หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมทำบัตร ATM ธอส.ที่สาขาของธนาคารภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะได้รับฟรี!! ข้าวสารหอมมะลิ A-Rice จำนวน 1 ถุง (ขนาด 1 กิโลกรัม)

ธนาคารยังได้จัดโซน โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy อาทิ กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ/อาชีพอิสระซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ – จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่บูธ ธอส.ในงาน “Thailand Smart Money กรุงเทพฯ 2016” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 16-18 ธันวาคม 2559 ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *