.

ธอส. เพิ่มวงเงิน โครงการสินเชื่อบ้านฯ จ.ชายแดนใต้ ดอกเบี้ยพิเศษ 3.75% ต่อปี นาน 5 ปีแรกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) เผยประชาชนตอบรับ “ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เพิ่มกรอบวงเงินอีก 500 ล้านบาท และ ขยายระยะเวลายื่นกู้ ภายหลังจากมีลูกค้าประชาชนสนใจล้นหลาม ยอดยื่นกู้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 แตะ 497 ล้านบาท ใกล้เต็มกรอบวงเงินเดิมที่กำหนดไว้ 500 ล้านบาท โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษไว้ที่ 3.75% ต่อปี นานถึง 5 ปีแรก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

กู้ซื้อบ้าน 3 จังหวัดภาคใต้

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ธนาคารได้จัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และจูงใจให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ย้ายถิ่นฐานนั้น พบว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 มีประชาชนประเภทลูกค้ารายย่อย ยื่นคำขอกู้ไปแล้วถึง 308 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 497 ล้านบาท จากกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท

ล่าสุดพบว่ายังมีลูกค้าประชาชนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยอีกเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธอส. จึงได้ขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวสำหรับประเภทลูกค้ารายย่อย อีก 500 ล้านบาท (กรอบวงเงินเดิม 500 ล้านบาท) รวมเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมจากเดิม 30 มิถุนายน 2558 เป็นถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

“โดยธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาหรือเคยมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และมีความต้องการ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 3 จังหวัด อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดพิเศษ 3.75% ต่อปี คงที่นานถึง 5 ปีแรก ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.750% ต่อปี) และให้กู้คลอบคลุมทั้งเพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคารอีกด้วย”นางอังคณากล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมวงเงินอีก 200 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อประเภทแฟลตให้เช่า ให้กู้แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนา / ทะเบียนนิติบุคคล /จดทะเบียนการค้า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก เท่ากับ MLR-2.00% ต่อปี ส่วนปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MLR-ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MLR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ธอส.เท่ากับ 6.65% ต่อปี) ให้กู้เพื่อปลูกสร้างแฟลต ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลต ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารแฟลต และไถ่ถอนจำนองแฟลตจากสถาบันการเงินอื่น

ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” สามารถติดต่อขอยื่นกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *