.

ธอส. จัด 4 โปรโมชั่นเด็ด ในงาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” อาทิ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% เงินฝากดอกเบี้ยสูงฯ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขานรับนโยบายรัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ส่งเสริมการออม และสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านที่อยู่อาศัย โดยร่วมออกบูธงาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย นำสุดยอด 4 ผลิตภัณฑ์การเงินให้บริการ ครบวงจร  นำโดยสินเชื่อบ้าน ธอส. บำรุงสุข อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก ให้กู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท เงินฝากประจำ 290 วัน ดอกเบี้ยสูง 2.29% ต่อปี พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 2.39% ต่อปี ทรัพย์ NPA หรือ บ้านมือสอง กว่า 400 รายการจากทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าเดิมที่มีความประสงค์ขอ ขยายระยะเวลากู้เพื่อให้เงินงวดลดลง โดยธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงินงวด

ธอส สินเชื่อบ้าน เงินฝาก

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมกับสนับสนุนการออมภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัย และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ จึงได้เข้าร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง โดยนำ 4 ผลิตภัณฑ์การเงิน ครบวงจรพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ประกอบด้วย

1.โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.บำรุงสุข (กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนานถึง 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี และปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 0.50% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ราย ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินอาคาร/ห้องชุดทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี เฉพาะผู้จองสิทธิ์ในงานฯและสาขาของธนาคารในศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 พร้อมยื่นคำขอกู้ภายใน 31 สิงหาคม 2558 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่านั้น

2.เงินฝากประจำ 290 วัน (กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท) มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 290 วัน สูงถึง 2.29% ต่อปี พิเศษสำหรับลูกค้าที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชีรับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 2.39% ต่อปี เงื่อนไขฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย เฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์เปิดบัญชีภายในงานฯ และสาขาของธนาคารในศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 พร้อมเปิดบัญชีที่สาขา ธอส.ที่ร่วมรายการภายใน 15 กรกฎาคม 2558 จะได้รับกระเป๋าอเนกประสงค์ ธอส. ฟรี!!!

3.ทรัพย์ NPA ธอส. หรือ บ้านมือสอง คุณภาพดีทำเลเด่นกว่า 400 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับ ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ธนาคารจึงได้คัดทรัพย์ NPA หรือ บ้านมือสอง ที่คุณภาพดี ตั้งในทำเลเด่นจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 รายการ พร้อมรับแคมเปญ “เงินดาวน์ผ่อนได้” ดอกเบี้ย 0% นานถึง 12 เดือน และกรณีเทเงินดาวน์ 10% ของราคาซื้อขาย ยอดที่เหลืออีก 90% สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน

4.โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าเดิม ที่มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลากู้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าเดิมที่มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลากู้เพื่อให้ผ่อนชำระเงินงวดน้อยลง พิเศษ!!! ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงินงวด (ปกติค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงินงวด 1,000 บาท) โดยลูกค้าของธนาคารที่สนใจสามารถขอยื่นเปลี่ยนแปลงเงินงวดได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

นางอังคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย จะจัดพร้อมกัน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 โดยภายในงานจะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 9 แห่ง และผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อย Nano-Finance จะมาร่วมกันให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึงยังมีโอกาสได้รับความรู้จากบูธของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะได้พบกับการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษของลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกิจกรรมความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมายด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีทั้ง 5 พื้นที่ โดย จ.กรุงเทพฯ จัดขึ้นที่ อิมแพค เมืองทอง-ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จ.อุดรธานี ณ อุดรธานี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ภาคตะวันออก จัดที่ จ.ระยอง ณ โถงชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ภาคเหนือ จัดที่ จ.เชียงใหม่ ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *