.

ธอส. ชูสินเชื่อบ้าน 63 ปี ดอกเบี้ย 0.63% นาน 5 เดือน พร้อมโปร 4 ฟรี!! ในงานบ้านและคอนโด และ Money Expo อุดรธานี


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน ร่วมออกบูธให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ชู “สินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส.” อัตราดอกเบี้ย 0.63% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท (1) ค่าจดทะเบียนจำนอง (2) ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (4) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ พร้อมคัดบ้านมือสอง(ทรัพย์ NPA) คุณภาพดี ทำเลเด่น ให้ส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ ราคาจำหน่ายต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 74,000 บาท ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 35 และมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 4 : Money Expo Udonthani

สินเชื่อบ้าน, Money Expo 2016 อุดรธานี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายธนาคารที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมออกบูธ 2 งานมหกรรมการเงินที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 35” และ “มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 4 Money Expo Udonthani” เสนอโครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส.อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5 เดือนแรกเท่ากับ MRR – 6.12% ต่อปี (หรือเท่ากับ 0.63% ต่อปี คิดจากดอกเบี้ย MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี) เดือนที่ 6 – 36 ดอกเบี้ย MRR – 3.12% ต่อปี (หรือเท่ากับ 3.63% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR พร้อมฟรี!!! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเงื่อนไขลูกค้าที่ทำนิติกรรมจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจำนอง ณ สำนักงานที่ดินภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ธนาคารอนุมัติเงินกู้ 2.ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900 / 2,800 / 3,100 บาท ตามวงเงินกู้) 3.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ 4.ธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง เฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงาน พร้อมยื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA ธนาคารได้คัดทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลเด่น ทั้งในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 299 รายการมาจำหน่าย พร้อมส่วนลดพิเศษ โดยแบ่งเป็นทรัพย์ที่จำหน่ายใน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 35” จำนวน 200 รายการ ซึ่งจำหน่ายพร้อมส่วนลดสูงสุด 20% จากราคาปกติ ทรัพย์ที่มีราคาต่ำสุดอยู่ที่เพียง 74,000 บาท คือทรัพย์ประเภท ห้องชุดโครงการแฟลต ปลาทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ส่วนในงาน “มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 4 Money Expo Udonthani” ธอส.ได้คัดทรัพย์มาจำหน่ายจำนวน 99 รายการ พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ ราคาต่ำสุดที่นำมาจำหน่ายเริ่มต้นเพียง 89,000 บาทเท่านั้น โดยเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า โครงการเกื้อกูล 3 เนื้อที่ 105.00 ตารางวา ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร โดยผู้ที่สนใจสามารถวางเงินซื้อทรัพย์ และทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ทันทีภายในงาน พร้อมรับแคมเปญ “เงินดาวน์ผ่อนได้” ผ่อนชำระเงินดาวน์ 10% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานถึง 12 เดือน หรือหากเทเงินดาวน์ 10% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 90% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ไม่เสียค่าประเมิน และผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ PromptPay กับธอส.ที่งานมหกรรมการเงินอุดรธานี โดยนำใบจองสิทธิ์ไปสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่สาขาของธนาคารตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559 และได้รับการยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับฟรี!! “ตุ๊กตาหมี ธอส. ทำให้คนไทยมีบ้าน” ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

นอกจากนี้ภายในบูธธนาคารได้จัดโซน โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy อาทิ กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ/อาชีพอิสระ ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ – จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต

ลูกค้าที่สนใจสามารถจองสิทธิ์และขอรับคำปรึกษาได้ที่บูธ ธอส.ในงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 35” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 6 – 9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และงาน “มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 4 Money Expo Udonthani” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอุดรธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *