.

โปรโมชั่น สินเชื่อบ้าน ธอส. เงินฝากดอกเบี้ยสูง ทรัพย์ NPA ลดราคา 60% ในงาน Money Expo KhonKaen 2019


ธอส. จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำปีแรก เริ่มต้นเพียง 2.50% ต่อปี เงินฝากประจำ 18 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.90% ต่อปี ทรัพย์ NPA ลดราคาสูงสุด 60% จากราคาปกติ เริ่มต้นแค่ 155,000 บาท ในงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo KhonKaen 2019

สินเชื่อบ้าน ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทัพผลิตภัณฑ์ทางการเงินสุดพิเศษสำหรับประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo KhonKaen 2019 นำโดยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี(MRR-4.25% ต่อปี) นาน 1 ปีแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ ด้านเงินฝากนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 18 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.90% ต่อปี และคัดทรัพย์ NPA ออกจำหน่ายราคาพิเศษ 173 รายการ พร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด 60% จากราคาปกติ ราคาเริ่มต้นเพียง 155,000 บาท ผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน ซื้อทรัพย์ NPA มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสิทธิรับมาตรการผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซื้อขายดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 60 เดือน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส ให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร และได้มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ธอส. จึงได้ร่วมออกบูธในงาน งานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo KhonKaen 2019 โดยนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านไปให้บริการ นำโดยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปีที่ 1 = MRR-4.25% (2.50%) ต่อปี ปีที่ 2 = MRR-3.25% (3.50%) ต่อปี ปีที่ 3 = MRR-2.25% (4.50%) ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี) พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิภายในงานได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท และค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ แบ่งเป็น กรณีขอกู้ ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมิน 1,900 บาท และกรณีขอกู้เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมิน 2,300 บาท โดยธนาคารจะจ่ายคืนค่าประเมินราคาหลักประกันให้ เมื่อทำนิติกรรมกับธนาคารแล้วเสร็จ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น และซื้อหรือไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยพร้อมกับ ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี จองสิทธิภายในงานระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นคำขอกู้เงินระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 – 4 มีนาคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 4 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน รับดอกเบี้ยสูง 1.90% ต่อปี กำหนดระยะเวลาฝาก 18 เดือน เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท เพียงจองสิทธิเงินฝากภายในงานและเปิดบัญชีระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สาขาของ ธอส. ตามที่ธนาคาร กำหนดเท่านั้น และยังมีสิทธิได้รับบัตร PTT Privilege Card (Cafe Amazon) มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ราย/ 1 ใบ

ทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสอง ทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเด่น จำหน่ายในราคาพิเศษ จำนวน 173 รายการ เป็นทรัพย์ประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ จ.อุดรธานี มาจำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด 60% จากราคาปกติ โดยทรัพย์ที่มีราคาต่ำสุดเริ่มต้น 155,000 บาท คือ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 35.00 ตารางวา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จากราคา 250,000 บาท พิเศษ!! ผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน ที่ต้องการซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาทซึ่งนำมาออกจำหน่าย ในงานมีสิทธิรับมาตรการผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 60 เดือน หรือหากเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขายส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน และให้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี

นอกจากนี้ประชาชนที่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ ธอส. ที่มาให้ความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy ได้กับ โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนดสามารถยื่นคำขอสินเชื่อตามเงื่อนไขของโครงการได้ต่อไป ทั้งนี้ งานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo KhonKaen 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *