.

เงินฝากประจำ ดอกเบีี้ยสูง ปลอดภาษี ฟรีประกันอุบัติเหตุ จาก CIMB THAI


เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษี ฟรีประกันอุบัติเหตุสูงสุดถึง 600,000 บาท + กระเป๋าเพิ่มค่าสบายใจ CIMB Thai 1 ใบ กับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เหมาะกับการออมระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการฝาก:

  • ฝากเงินเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 24 เดือน และ 36 เดือน
  • จำนวนเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาการฝากไม่เกิน 600,000 บาท

จุดเด่น :

  • เริ่มฝากด้วยเงินจำนวนไม่มาก
  • อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
  • รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ประหยัดค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ฟรี!! รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอดระยะการฝาก วงเงินความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก
  • สะดวกสบาย สามารถใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ (เฉพาะสำนักหักบัญชีเดียวกัน) ทุกเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (รายได้จากดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน นี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี)
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน ผู้ฝากจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเหมือนบัญชีฝากประจำทั่วๆไป และด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว กรมสรรพากรจึงกำหนดให้ผู้ฝากสามารถฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

ขอบคุณ : ข้อมูลบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *