.

สลากดิจิทัล VS สลากออมสินพิเศษ 3 ปี VS สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง


นอกจากธนาคารออมสิน จะมี สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี ซึ่งเปิดรับฝากผ่านช่องทางปกติ (สาขา / ตู้เอทีเอ็ม / Internet Banking) แล้วก็ยังมีสลากอีกประเภทหนึ่งคือ สลากดิจิทัล ครับ

สลากดิจิทัล ออมสิน

สลากดิจิทัล คือ สลากออมสินพิเศษ ที่เราสามารถทำรายการ ฝาก–ถอน-ตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบเงินรางวัล ได้เองผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน เมื่อเราถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กับทะเบียนสลากดิจิทัล และเมื่อสลาก ครบอายุ ระบบจะทำการโอนเงินต้น และดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติเลยครับ สะดวกมากๆ

สลากดิจิทัล มีอายุ 3 ปี ปัจจุบันเป็นงวดที่ 86 ราคาหน่วยละ 50 บาท มีสิทธิลุ้นรางวัลทุกเดือนถึง 36 เดือน เมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี เหมือนสลากแบบปกติครับ

✪ ดอกเบี้ย สลากดิจิทัล
• ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.667% ต่อปี

** ถ้าฝาก 2,000 หน่วย หรือ 100,000 บาท ครบ 3 ปีจะได้ดอกเบี้ย 2,000 x 1.00 = 2,000 บาท **

• ถ้าผู้ฝากร้อนเงิน จำเป็นต้องถอนก่อนครบกำหนด 3 ปี ก็ยังจะได้รับดอกเบี้ยครับ
+ ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.50 บาท
+ ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.25 บาท
+ ถ้าฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับ
+ ถ้าร้อนเงินสุดๆ ถอนเงินก่อนครบ 3 เดือน จะถูกหักหน่วยละ 1 บาท/หน่วย

✪ รางวัลในแต่ละงวดของ สลากดิจิทัล เหมือนกันกับ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี นะครับ
• รางวัลที่ 1 มี 3 รางวัล ๆ ละ 10,000,000 บาท
• รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล ๆ ละ 1,000,000 บาท
*รางวัลที่ 1 และ 2 ต้องตรงงวด และหมวดอักษร
• รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
• รางวัลที่ 4 มี 5 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
• รางวัลที่ 5 มี 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
• รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1 (แต่ต่างงวด และต่างหมวดอักษร) 10,000 บาท
• รางวัลเลขท้าย 6 ตัว มี 2 รางวัล ๆ ละ 400 บาท
• รางวัลเลขท้าย 5 ตัว มี 2 รางวัล ๆ ละ 300 บาท
• รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 2 รางวัล ๆ ละ 150 บาท

สลากดิจิทัล ออมสิน

✪ สลากไหนดีผลตอบแทนสูง : สลากดิจิทัล VS สลากออมสินพิเศษ 3 ปี VS สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง
อนันต์มันนี่ ลองคิดคำนวณผลตอบแทนของทั้ง 3 สลาก กรณีถือจนครบอายุ 3 ปี แบบขั้นต่ำที่จะได้แน่ๆก็จะได้ตามนี้ครับ

✪ ถ้าซื้อสลากด้วยเงิน 40,000 บาท
✔ สลากดิจิทัล ซื้อได้ 800 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 1.00 บาท/หน่วย = 800 บาท
✔ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซื้อได้ 800 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.60 บาท/หน่วย = 480 บาท
✔ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ฯ ซื้อได้ 400 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.75 บาท/หน่วย = 300 บาท
*สลากดิจิทัล ต้องสมัครใช้บริการแอพ  MyMo ซึ่งมีค่าบริการเดือนละ 10 บาท x 36 เดือน = 360 บาท จากดอกเบี้ย 800 บาท ถ้าหักค่าบริการส่วนนี้จะเหลือผลตอบแทนสุทธิเพียง 440 บาท

✪ ถ้าซื้อสลากด้วยเงิน 50,000 บาท
✔ สลากดิจิทัล ซื้อได้ 1,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 1.00 บาท/หน่วย = 1,000 บาท
✔ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซื้อได้ 1,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.60 บาท/หน่วย = 600 บาท
✔ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ฯ ซื้อได้ 500 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.75 บาท/หน่วย = 375 บาท

✪ ถ้าซื้อสลากด้วยเงิน 100,000 บาท
✔ สลากดิจิทัล ซื้อได้ 2,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 1.00 บาท/หน่วย = 2,000 บาท
✔ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซื้อได้ 2,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.60 บาท/หน่วย = 1,200 บาท
✔ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ฯ ซื้อได้ 1,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.75 บาท/หน่วย = 750 บาท + รางวัล 3,240 บาท รวม = 3,990 บาท (รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล = 45 บาท x 2 รางวัล x 36 งวด)

✪ ถ้าซื้อสลากด้วยเงิน 500,000 บาท
✔ สลากดิจิทัล ซื้อได้ 10,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 1.00 บาท/หน่วย = 10,000 บาท + รางวัล 10,800 บาท รวม = 20,800 บาท (รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 รางวัล = 150 บาท x 2 รางวัล x 36 งวด)
✔ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซื้อได้ 10,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.60 บาท/หน่วย = 6,000 บาท + รางวัล 10,800 บาท รวม = 16,800 บาท (รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 รางวัล = 150 บาท x 2 รางวัล x 36 งวด)
✔ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ฯ ซื้อได้ 5,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.75 บาท/หน่วย = 3,750 บาท + รางวัล 16,200 บาท รวม = 19,950 บาท (รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล = 45 บาท x 2 รางวัล x 5 หมวด x 36 งวด)

✪ ถ้าซื้อสลากด้วยเงิน 1,000,000 บาท
✔ สลากดิจิทัล ซื้อได้ 20,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 1.00 บาท/หน่วย = 20,000 บาท + รางวัล 21,600 บาท รวม = 41,600 บาท (รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 รางวัล = 150 บาท x 2 รางวัล x 2 หมวด x 36 งวด)
✔ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซื้อได้ 20,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.60 บาท/หน่วย = 12,000 บาท + รางวัล 21,600 บาท รวม = 33,600 บาท (รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 รางวัล = 150 บาท x 2 รางวัล x 2 หมวด x 36 งวด)
✔ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ฯ ซื้อได้ 10,000 หน่วย ได้ดอกเบี้ย 0.75 บาท/หน่วย = 7,500 บาท + รางวัล 35,640 บาท รวม = 43,140 บาท (รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล = 45 บาท x 2 รางวัล x 10 หมวด x 36 งวด) (รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 รางวัล = 90 บาท x 36 งวด)

★ สรุป ★
✪ ถ้าซื้อสลากน้อยกว่า 50,000 บาท สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ชนะ
✪ ถ้าซื้อสลาก 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 แสนบาท สลากดิจิทัล ชนะ
✪ ถ้าซื้อสลาก 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 5 แสนบาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง ชนะ
✪ ถ้าซื้อสลาก 5 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท สลากดิจิทัล ชนะ
✪ ถ้าซื้อสลาก 1 ล้านบาทขึ้นไป สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง ชนะ

สำหรับผู้สนใจซื้อ สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสิน สามารถติดต่อสมัครใช้บริการสลากดิจิทัล ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ครับ

สลากดิจิทัล ธนาคารออมสิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธ.ออมสิน, ธ.ก.ส. และภาพสวยๆจาก freepik ครับ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *