.

[3.71%-5.05%]หุ้นกู้ซีพี ออลล์ ดอกเบี้ยสูง ครั้งที่ 2/2557 อายุ 3-5-7-10 ปี เปิดจองซื้อ 18-21 ส.ค. 57


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันการเงินเปิดเสนอขายหุ้นกู้ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ยสูงเริ่มต้นที่ 3.71% สูงสุดที่ 5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน

หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง CPALL

ในครั้งนี้มีหุ้นกู้ที่เปิดจำหน่ายรวม 8 ชุด โดยอนันต์มันนี่ ขอแนะนำเฉพาะชุดที่ 1 – 4 ที่เปิดขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) โดยสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายหลังจากครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ สำหรับอายุหุ้นกู้มีให้เลือกซื้อเลือกลงทุนตั้งแต่ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี ให้ดอกเบี้ยเริ่มที่ 3.71%, 4.25%, 4.75% และ 5.05% ต่อปี (ตามลำดับ) ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ : หุ้นกู้บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 – 4

หุ้นกู้/ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

หลักประกัน : หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วงเงินจำหน่ายหุ้นกู้ : ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท และราคาเสนอขาย 1,000 บาท) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

วันจองซื้อ : วันที่ 18 – 21 สิงหาคม  2557

วันที่ออกหุ้นกู้ : 22 สิงหาคม 2557

รายละเอียดหุ้นกู้ CPALL :ดอกเบี้ยหุ้นกู้ เซเว่นอีเลฟเว่น
*กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยที่ได้รับข้างต้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15%
*กรณีนิติบุคคล ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%

ความน่าเชื่อถือของ บมจ.ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ได้ Rating :A+(tha) ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้ Rating : A+(tha)
*จัด Rating โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 21/03/57 และ 31/07/57 ตามลำดับ*

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเช็ค (นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดจำหน่าย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, บล.ภัทร

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้ลงทุนสามารถซื้อ หรือขายหุ้นกู้ ก่อนครบอายุไถ่ถอนได้ที่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ได้

หุ้นกู้ คืออะไร : หุ้นกู้ คือการจัดหาเงินทุน อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่/นิยมของบริษัท มหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจการของบริษัทนั้นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ ส่วนผู้ซื้อหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (ผู้ให้กู้) ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

ความเสี่ยงของการซื้อหุ้นกู้คือ บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีรายได้ และ/หรือกำไร หรือไม่ และจะสามารถชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นให้ได้หรือไม่? เรามาดูสรุปงบการเงินล่าสุด ของ บมจ.ซีพี ออลล์ กันดีกว่านะ
งบ CPALL 2557

+จากสรุปงบการเงินของ บมจ.ซีพี ออลล์ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 – 2557 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ รายได้ และกำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในปี 2556 – 2557 กำไรสุทธิอาจจะลดลงบ้างเล็กน้อย จากภาระดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ที่ใช้ในการเทคโอเวอร์ MAKRO หรือดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้ หนะจ๊ะ
+ดูเหมือนภาระหนี้จะเยอะแต่ กระแสเงินสดของ CPALL ก็คล่องตัว เพราะเน้นซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ แต่ขายสินค้าเป็นเงินสด กว่าจะชำระเงินเจ้าหนี้การค้าก็นำเงินไปหมุนไปฝากธนาคารกินดอกได้ 60 – 75 วันก่อนถึงจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้า

คําเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่มีเงินเย็น ก้อนใหญ่ ลงทุนได้ยาวๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ผ่านทาง www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โทร. 1333) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โทร. 1551) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-777-7777) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร. 1595) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โทร. 1572) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (โทร. 1770) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-305-9559)

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารกรุงไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บมจ.ซีพี ออลล์

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *