.

[3.7-5.14%]หุ้นกู้ซีพี ออลล์ หรือ 7-11 ครั้งที่ 1/2557 อายุ 3 – 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ดำเนินธุรกิจ “7-Eleven” และผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจ “MAKRO” มิตรแท้โชห่วย ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินกว่า 4 หมื่นล้านบาท ให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.70% สูงสุด 5.14% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนหุ้นกู้ CPALL ดอกเบี้ยสูง

อนันต์มันนี่ ไม่พลาดที่จะนำข่าวนี้มาบอกต่อกับแฟนๆ หุ้นกู้ CPALL ครั้งที่ 1/2557 ในครั้งนี้ขอแนะนำเฉพาะชุดที่ 1 – 4 อายุหุ้นกุ้มีให้เลือกตั้งแต่ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี ให้ดอกเบี้ยเริ่มที่ 3.70%, 4.30%, 4.85% และ 5.14% ต่อปี (ตามลำดับ) ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ : หุ้นกู้บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 – 4

หุ้นกู้/ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หลักประกัน : หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วงเงินจำหน่ายหุ้นกู้ : 40,000 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท และราคาเสนอขาย 1,000 บาท) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

วันจองซื้อ : วันที่ 24 – 26 มี.ค. 2557

วันที่ออกหุ้นกู้ : 27 มีนาคม 2557

รายละเอียดหุ้นกู้ CPALL :cpall-debenture-interest*กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยที่ได้รับข้างต้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15%
*กรณีนิติบุคคล ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%

ความน่าเชื่อถือของ บมจ.ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ได้ Rating :A+(tha) ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้ Rating : A+(tha)
*จัด Rating โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 30/08/56 และ 13/03/57 ตามลำดับ*

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเช็ค (นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดจำหน่าย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคาร HSBC, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, บล.ภัทร และบล.โนมูระ พัฒนสิน

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้ลงทุนสามารถซื้อ หรือขายหุ้นกู้ ก่อนครบอายุไถ่ถอนได้ที่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ได้

หุ้นกู้ คืออะไร : หุ้นกู้ คือการจัดหาเงินทุน อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่/นิยมของบริษัท มหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจการของบริษัทนั้นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ ส่วนผู้ซื้อหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (ผู้ให้กู้) ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

ความเสี่ยงของการซื้อหุ้นกู้คือ บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีรายได้ และ/หรือกำไร หรือไม่ และจะสามารถชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นให้ได้หรือไม่? เรามาดูสรุปงบการเงินล่าสุด ของ บมจ.ซีพี ออลล์ กันดีกว่านะงบ CPALL+จากสรุปงบการเงินของ บมจ.ซีพี ออลล์ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 – 2556 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ รายได้ และกำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในปี 2556 กำไรสุทธิลดลงบ้างเล็กน้อย จากภาระดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ที่ใช้ในการเทคโอเวอร์ MAKRO หนะจ๊ะ
+ดูเหมือนภาระหนี้จะเยอะแต่ กระแสเงินสดของ CPALL ก็คล่องตัวเพราะเน้นซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ แต่ขายสินค้าเป็นเงินสด กว่าจะชำระเงินเจ้าหนี้การค้าก็นำเงินไปหมุน ไปฝากธนาคารกินดอกได้ 70 – 75 วันก่อนถึงจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้า

คําเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่มีเงินเย็น ก้อนใหญ่ ลงทุนได้ยาวๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ผ่านทาง www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โทร. 1333) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โทร. 1551) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-777-7777) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร. 1595) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โทร. 1572) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (โทร. 1770) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-305-9559) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-287-6641-5)

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารกรุงไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บมจ.ซีพี ออลล์

   
Like & Share This :

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *