.

ซิตี้แบงก์ เปิด 3 เคล็ดลับ ตัวช่วยบริหารการลงทุน ตอบโจทย์โลกยุคใหม่


ในยุคที่ประเทศไทยมีการเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินมากขึ้น จึงไม่ใช่แค่กลุ่มผู้มีรายได้สูงเท่านั้น ที่จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการลงทุน แต่ในปัจจุบันใครๆ ต่างก็หันมาสนใจด้านการลงทุนกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง และมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยแต่ละคนก็มีรูปแบบการวางแผน และบริหารการลงทุนของตนที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำ การลงทุนในกองทุน การลงทุนในหุ้น ฯลฯ แต่ในยุคที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญ คนส่วนใหญ่ต่างมีเวลาน้อยลง “การใช้บริการด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่ง” จึงเป็นวิธีที่คนนิยมใช้ในการบริหารจัดการการเงินของตนกันอย่างแพร่หลาย ผู้ใช้บริการจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยและบริการต่าง ๆ ที่จะได้รับ ในการเลือกผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

CITI, Total Wealth Advisor

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันการเงินหลายแห่งได้จัดให้มีบริการด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้าแบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนทั่วโลกที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้รู้ว่าอะไร หรือปัจจัยใด ที่ควรจะพิจารณาในการเลือกใช้บริการด้านการบริหารการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับตนเองที่สุด โดยสรุปเป็น 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

1. ตัวช่วยด้านนวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยี
ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองให้ทันตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่งต่างๆ ควรจะต้องนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งจะทำให้การลงทุน ง่าย สะดวก คุ้มค่า และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับธนาคารซิตี้แบงก์ ยังคงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการ อาทิ โทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) หรือเครื่องมือวางแผนทางการเงินตามที่จะเน้นตามเป้าหมาย และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละบุคคล ดัชนีชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Citigold Diversification Index) ซึ่งจะช่วยชี้วัดระดับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นพอร์ตการลงทุนภาพรวม และกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) ที่จะช่วยค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกองทุน ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่าย ฯลฯ

2. อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมทั่วโลก
ในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้น เหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ต่อตลาดหุ้นและการลงทุน การอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ และมีข้อมูลที่ครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการดังกล่าวควรจะต้องทำอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถวางแผน และแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยธนาคารซิตี้แบงก์เอง มีการให้บริการทั้งข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลการวิเคราะห์ ที่ประมวลโดยนักวิเคราะห์ของซิตี้กว่า 400 คนทั่วโลก ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของทั้งใน และต่างประเทศ ได้อย่างครบถ้วน และทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนของตนอีกด้วย

3. ที่ปรึกษาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ
เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ลุกค้าจึงควรมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ เป็นเสมือนเพื่อนที่ไว้ใจมาคอยช่วยให้คำปรึกษา และจัดการด้านการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ธนาคารซิตี้แบงก์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอยเป็นคู่คิดทางการเงินให้แก่ลูกค้า ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (Investment Consultant) และผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล (Relationship Manager) ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรจาก Wharton โดยทีมผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว จะทำความเข้าใจความต้องการทางการเงิน และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า คอยติดตาม และแนะนำการปรับปรุงพอร์ตการลงทุน พร้อมรายงานภาพรวมของการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลตอบแทนของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจาก 3 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ลูกค้าควรพิจารณาถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษ รวมถึงความสะดวกที่ควรจะได้รับจากการใช้บริการด้านการบริหารการลงทุน และความมั่งคั่ง จากผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการเดินทาง ด้านไลฟ์สไตล์ ฯลฯ โดยธนาคารซิตี้แบงก์ ได้มอบสิทธิพิเศษที่หลากหลาย แก่ลูกค้าซิตี้โกลด์ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมีการลงทุนตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด รวมถึงสิทธิพิเศษด้านการเดินทางต่างๆ เช่น การเป็นสมาชิก Marriott Club Card บริการรถลีมูซีนในกว่า 30 เมือง ในอเมริกา และยุโรป ฯลฯ นอกจากนี้ ลูกค้าซิตี้โกลด์ยังสามารถใช้บริการเครือข่ายของซิตี้แบงก์ ไม่ว่าจะเป็น สาขาธนาคารฯ เครื่อง ATM และซิตี้โกลด์ออนไลน์ได้ทั่วโลก

อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัย และตัวแปรสำคัญอื่นๆ ที่ลูกค้าควรนำมาพิจารณาประกอบเพิ่มเติม ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุน พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบคอบก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการบริหารการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้คำแนะนำด้านการลงทุน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ของ ก.ล.ต. อีกด้วย นายดอน กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ www.citibank.co.th/citigold

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *