.

[2.30%]ฝากประจำดอกเบี้ยทันใจ 3 เดือน @ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย “ฝากปุ๊บ รับดอกเบี้ยปั๊บ”


ดอกเบี้ยทันใจธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดให้!! ชุ่มฉ่ำ SUMMER กับเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรกที่ฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี ฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาท ฝากไม่นานเพียง 3 เดือนเท่านั้น

เงินฝาก :ฝากประจำดอกเบี้ยทันใจ 3 เดือน

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 3 เดือน

ระยะเวลา : เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2558

สาขาที่รับฝาก : ธนาคาร CIMB Thai ทุกสาขาทั่วประเทศ

จำนวนเงินฝาก : เริ่มต้นที่ 50,000 บาท

สำหรับ : บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี หรือหลังหักภาษีเท่ากับ 1.955% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรกที่ฝาก
*โดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคาร
*กรณีฝาก 50,000 บาท 3 เดือน รับทันทีดอกเบี้ย 244.375 บาท + – (โดยประมาณ)

จุดเด่น :
+ได้รับดอกเบี้ยทันใจ รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด

จุดที่ต้องพิจารณา :
+กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด 3 เดือน จะต้องถอนเงินที่ฝากทั้งจำนวน ห้ามถอนเพียงบางส่วน
+หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วสูงกว่าดอกเบี้ยที่พึงจะได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนคืนให้ผู้ฝาก
+อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

แฟนๆอนันต์มันนี่ ที่มีเงินเก็บเหลือไว้ 50,000 บาทขึ้นไป ถ้าสะดวกใช้บริการ สะดวกฝากกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ขอแนะนำและเชิญฝากเงินกับ เงินฝากประจำดอกเบี้ยทันใจ 3 เดือน ได้ดอกเบี้ยทันทีที่ฝาก ดอกเบี้ยสูง 2.30% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2558 จ๊า ^_^

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น