.

[55+]ฝากประจำซีเนียร์ ดอกเบี้ยสูง 3.25% ไม่หักภาษี @ CIMB THAI ฝากเพียง 12 เดือนเท่านั้น


CIMB THAI จัดโปรโมชั่นเงินฝากประจำโดยให้ดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษี สำหรับวัยซีเนียร์ อายุ 55 ปีขึ้นไป ด้วยเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝากไม่นานเพียง 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูงแบบเต็มๆ ไม่หักภาษี 3.25% ต่อปี รับดอกเบี้ยแบบรายเดือนก็ได้

CIMB Thai เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำซีเนียร์

ประเภทการฝาก :ฝากประจำ 12 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับ : ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 700,000 บาท และฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
*เปิดบัญชีได้เพียงท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
*ไม่สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อร่วมทุกประเภททั้ง “เพื่อ”, “และ”, “หรือ”

อัตราดอกเบี้ย : รับเต็มๆไม่่หักภาษี 3.25% ต่อปี
*ถ้าตลอดปีภาษีนั้นๆ เมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทแล้วเกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่กรมสรรพากรกำหนด*

การจ่ายดอกเบี้ย : สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด ก็ได้
*โดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคาร

ตัวอย่างคำนวณดอกเบี้ย : กรณีฝาก 100,000 บาท จะได้ดอกเบี้ยรับดังนี้
# รับดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด เท่ากับ 100,000 x 3.25% = 3,250 บาท (โดยประมาณ)
# รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เท่ากับ 100,000 x 3.25% x (1/12) = 270.83 บาท/เดือน (โดยประมาณ)

จุดเด่น :
+ได้รับดอกเบี้ยเร็ว สามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนก็ได้
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+ได้รับดอกเบี้ยสูงแบบเต็มๆ ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

จุดที่ต้องพิจารณา :
+อาจจะไม่สะดวกในการไปฝากเงิน เนื่องจากสาขาให้บริการ ค่อนข้างน้อย บางจังหวัดมีเพียง 1 สาขา
+รับฝากเฉพาะผู้มีอายุเกิน 55 ปีเท่านั้น
+จำกัดจำนวนเงินที่รับฝากไว้เพียง 500,000 บาท/ราย
+ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
+ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารคิดจ่ายดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี คิดจากจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
+ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด และรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวน
+ถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะหักดอกเบี้ยเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปออกจากยอดเงินฝากก่อนคืนให้ผู้ฝาก

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่อายุถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือแฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์แต่มีคุณพ่อ หรือคุณแม่ ที่อายุเกิน 55 ปีแล้ว และสะดวกในการไปใช้บริการกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยสูง 3.25% ต่อปี รับเน็ตๆไม่หักภาษี เริ่มฝากได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป – 7 แสนบาท เปิดบัญชีฝากได้แล้ววันนี้ – 31 ธันวาคม 2557

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก ธนาคาร CIMB THAI

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *