.

[ปลอดภาษี]เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี ฟรี…ความคุ้มครองเงินฝากประจำรายเดือน เงินฝากปลอดภาษี ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ก็เปิดรับฝากนะจ๊ะ เริ่มฝากที่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 24 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ถูกหักภาษี และยังได้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอีกด้วย

เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ

เงินฝาก : เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ

ประเภทการฝาก : ฝากประจำรายเดือนๆละเท่าๆกัน 24 เดือน

ระยะเวลาเปิดรับฝาก : เปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับ : ลูกค้าบุคคล ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี

เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี ไม่เสียภาษี มีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดถึง 600,000 บาท
ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
+ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ
+และสมัครบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บ ไม่ต้องจ่าย ประเภทใดประเภทหนึ่ง (โดยจะต้องสมัครบัตรพร้อมกับการเปิดการเปิดบัญชี)

ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
+ ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ

จุดเด่น :
+เปิดรับฝากตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากนี้เพื่อออมเงินให้กับลูกๆ ก็ได้่นะ
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+ได้รับดอกเบี้ยสูงแบบเต็มๆ ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เงื่อนไข :
+ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
+จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
+เปิดได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
+ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
+อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
+ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
+ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากคิดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
+ถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนและบัญชีจะถูกปิด

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สะดวกในการไปใช้บริการกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และอยากเก็บออมรายเดือน รับดอกเบี้ยสูง และรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เชิญเปิดบัญชีฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี รับเน็ตๆไม่หักภาษี เริ่มฝากได้ตั้งแต่ 1,000 บาท – 25,000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 24 เดือน เปิดบัญชีใหม่ได้แล้ววันนี้ – 31 ธันวาคม 2557

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก ธนาคาร CIMB THAI

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *