.

[8-9-10%]กู้เงินด่วน สินเชื่อบุคคล ธนาคาร CIMB Thai ช่วงนี้ดอกเบี้ยพิเศษ 8-10% เงินเดือน 15,000+ สมัครได้


สินเชื่อเงินสด กู้เงินด่วนร้อนเงิน ต้องการเงินด่วน! ปัญหาหนักอก สำหรับแฟนๆ ที่ยังไม่ อนันต์มันนี่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ช่วยยกปัญหาหนักอกได้ ด้วยสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช สมัครง่าย สมัครสินเชื่อออนไลน์ ก็ได้นะ

สินเชื่อ : สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช

ธนาคาร : บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ระยะเวลา : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับ : บุคคลธรรมดา ที่ทำงานประจำ หรือประกอบกิจการส่วนตัว

สินเชื่อบุคคล หรือ Personal Loan คือ วงเงินสดสินเชื่อที่สถาบันการเงิน พิจารณาอนุมัติให้กับลูกค้าผู้สมัครขอสินเชื่อ โดยจะกำหนดให้ชำระคืนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ตามที่ผู้สมัครระบุ หรือตามที่สถาบันการเงินกำหนด เช่น 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือนไปจนถึง 60 เดือน วงเงินกู้ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 3-5 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้สมัคร สินเชื่อบุคคลจะมีจุดเด่นคือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สมัครง่ายแต่พึงตระหนักด้วยว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงมาก

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช @ CIMB Thai ผ่อนสบายๆ 3 เดือนแรกด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ”
+สมัครวันนี้ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
*เดือนแรก 8% ต่อปี
*เดือนที่สอง 9% ต่อปี
*เดือนที่สาม 10% ต่อปี
*เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์

เงื่อนไขพิเศษ…
+ผ่อนน้อย ผ่อนสบายนานสูงสุดถึง 60-84 เดือน
+วงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
+อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
+สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ
+สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม.

ช่องทางการสมัคร : แฟนๆที่ต้องการสมัครสินเชื่อบุคคล กับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สามารถสมัครได้ง่ายๆกับ 2 ช่องทางหลักคือ
+ธนาคาร CIMB Thai ทุกสาขาทั่วประเทศ
+หรือสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com
*นอกจากนี้ยังสามารถสมัครออนไลน์ หรือสมัครโดยตรงกับตัวแทนขายสินเชื่อทั่วไป*

รายละเอียดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 8% ในเดือนที่ 1, อัตราดอกเบี้ย 9% ในเดือนที่ 2 และอัตราดอกเบี้ย 10% ในเดือนที่ 3 โดยหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ ดังนี้ดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลจุดที่ต้องพิจารณา :
+อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 8-10% เฉพาะช่วงโปรโมชั่น และสำหรับวงเงินเกิน 50,000 บาทเท่านั้น
+อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดถึง 27% ต่อปี
+สำหรับผู้มีรายได้เกินกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
+สำหรับผู้มีประวัติเครดิตดี ไม่ติด Black List และ/หรือ ไม่ติดเครดิตบูโร
+สำหรับผู้มีรายได้คงเหลือสุทธิ พอจะผ่อนค่างวดได้ ถ้าภาระผ่อนสูงจะถูก Reject ด้วยเหตุผล “ภาระผ่อนสูง”
+ปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
+รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ
+ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
………………………………………………………………………………………………
คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัคร :
พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติ : อายุ 21 – 59 ปี, รายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป และมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบ :
+สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
+เอกสารแสดงรายได้
+สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนตำแหน่งงานและอายุงาน) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน 3
+สำเนาบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
+สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
คุณสมบัติ : อายุ 21 – 59 ปี, รายได้ประจำเฉลี่ย 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป, ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร :
+สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
+สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/ นิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
+สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)
+สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่กำลังร้อนเงิน จำเป็นต้องใช้เงินด่วน สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช @ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย อาจจะพอช่วยได้ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการกู้เงินนอกระบบ ถ้าจะให้ดีอยากขอแนะนำให้ แฟนๆ ใช้จ่ายอย่างประหยัด และใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ กับรายได้ ของตน หรือขยันทำงานหารายได้เสริม เพิ่มเติม เก็บออมให้มากๆ จะได้ อนันต์มันนี่ และไม่ต้องพึ่งพาสินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยสูงๆ อีกต่อไปนะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

**************************************************************************

แนะนำช่องทางในการขอสินเชื่อออนไลน์

เช็คโอกาสอนุมัติสินเชื่อ บัตรเครดิต

**************************************************************************

Like & Share This :

Comments


 1. Code
 2. By พงค์ศักดิ์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 3. By น้ำผึ้ง

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 4. By ออย

  ตอบกลับ

 5. By อานนท์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 6. By คุณต่อ

  ตอบกลับ

 7. By ทิพาพรรณ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *