.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor และ Circuit Breaker ชั่วคราว


Ceiling & Floor , Circuit Breaker
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมากจากปัจจัยภายนอก ทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์ short selling ให้ทำได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายล่าสุด (uptick) เป็นมาตรการแรกตั้งแต่การซื้อขายภาคบ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และเกณฑ์การหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เป็นการชั่วคราวจนกว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อลดความผันผวนของภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: หลังจากการทำงานระดับที่ 3 ของ Circuit Breaker แล้ว จะเปิดให้ซื้อขายต่อไปจนถึงเวลาปิด ทำการปกติในรอบการซื้อขายนั้น

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามและกำกับดูแลการซื้อขายอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่ามาตรการปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกมานั้น จะมีส่วนช่วยให้เสริมเสถียรภาพของตลาดและสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

“SET…Make it Work for Everyone”

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น